Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ny Carlsberg Glyptotek er et stort kunstmuseum beliggende i den danske hovedstad København.
Samlingen stammer fra Carl Jacobsens personlige samling.
Han var søn af J.C. Jacobsen, der grundlagde Carlsberg.
De fleste af stykkerne inde i museet er skulpturer, hvor de vigtigste stykker er fra den antikke middelhavskultur som Rom, Grækenland og Egypten.
Der er også en række moderne stykker, herunder en Rodin-samling, som er anset for at være den vigtigste uden for Frankrig.
Der er også nogle malerier, deriblandt en stor samling fra guldalderen af danske malere, franske impressionister og post-impressionister.
Værker af van Gogh, Cezanne, Renoir, Monet og andre er også udstillet på Ny Carlsberg Glyptotek.
Jacobsens samling begyndte i hans vinterhave, men inden længe var der flere skulpturer end planter i den.
Han blev ved med at udvide sit personlige museum, tilbyggende mere og mere plads til at rumme sin samling.
I 1885 havde han 19 gallerier i sit husmuseum.
Endeligt donerede han sin samling til Danmark og København på den betingelse, at embedsmænd fandt en egnet bygning.
De valgte et punkt på en ravelin i Københavns vestlige voldområde.
Selve bygningen anses for at være et kunstværk.
Den ældste fløj, kendt som Dahlerup-fløjen, er lavet i historicistisk stil med en rød murstensfacade, granitsøjler og i venetiansk renæssancestil.
Kampmann-fløjen er bygget i en neo-klassisk stil.
Vinterhaven byder på mosaikgulve, en kuppel smedet i kobber og jern og et springvand, der forbinder de to fløje.
Den tredje fløj er Henning Larsen-fløjen, som har tagadgang og plads til officielle møder.

Comments

Hide