Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hans Scherfig er en velkendt dansk forfatter og kunstner.
Han tilhørte også det danske kommunistparti.
Hans romaner er, hvad han er mest kendt for, selv om mange også anerkender ham som skaberen af en række litografier, såsom savanne- og junglemotiver.
Forfatteren / kunstneren blev født i København i 1905 til et ungt par, der på tidspunktet var ugift.
Parret giftede sig senere efter hans fødsel.
Hans far var direktør for det velkendte danske trykkeri, Det Hoffensbergske Etablissement A/S, og havde meget konservativistiske synspunkter.
Scherfig studerede zoologi på Københavns Universitet, selvom han til sidst opgav, så han kunne fokusere på at male.
Fra 1939 til sin død i 1979 var Scherfig en af det danske kommunistpartiets mest fremtrædende medlemmer.
Han var en del af partiets centralkomité.
Han blev anholdt, da Nazi-Tyskland invaderede Danmark i 1941.
Han blev taget til Vestre Fængsel, men hans syn begyndte at svigte, så han blev løsladt.
Han led af svær søvnløshed efter at være blevet løsladt, da han frygtede, at Gestapo ville arrestere ham.
I den tidlige del af 1970'erne fordømte han offentligt den Europæiske Union og kaldte det en kapitalistisk monopolisering og sammenlignede det med Nazi-Tyskland.
Scherfig døde af en blodprop i 1979, og selv om han er begravet i Københavns Assistens Kirkegård, har hans gravsten ikke hans navn på den.
Den er også temmelig skjult og udformet ganske enkelt som en skildpadde. Skulpturen blev udhugget af Carl Otto Johansen.
Skildpadden stod indtil Hans Scherfigs død i hans have, hvor den blev brugt som et sted til at sidde eller lege på.
Mange bruger stenen den dag i dag på samme måde.

Comments

Hide