Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Tove Ditlevsen blev født i 1917 i København.
Hun voksede op på Vesterbro, et arbejderklassekvarter i København.
Hendes poesi og andre skrifter fokuserede hovedsagelig på erfaringer fra hendes barndom.
I alt udgav hun en total sum af 29 bøger, herunder digtsamlinger, romaner, novellesamlinger og erindringer.
Hun modtog Tagea Brandt Rejselegat-prisen i 1953.
Ditlevsens liv var svært fra starten.
Vesterbro var blevet hårdt ramt af den globale økonomiske krise. Der blev registreret høj arbejdsløshed og fattigdom i løbet af hendes barndom.
Hun blev gift og blev skilt fire gange og fik fire børn, den ene adopterede via ægteskab.
Ditlevsen kæmpede med et alkohol- og stofmisbrug, som begyndte i 1949.
Hun tilbragte en del tid på et psykiatrisk hospital samme år på grund af sin vane.
I 1950'erne blev hun afhængig igen og blev indlagt på adskillige psykiatriske hospitaler flere gange i 1960'erne og 1970'erne.
Hendes liv sluttede tragisk i 1976, efter at hun begik selvmord med overdosis af sovepiller.
Ditlevsens første trykte digt med titlen "For mit døde barn" blev udgivet i tidsskriftet Vild Hvede i 1937.
Hun udgav 14 andre digte i tidsskriftet mellem 1937 og 1938.
Hendes første digtsamling var Pigesind, hvilket var hendes gennembrud ud til offentligheden.
Hendes gennembrudsroman roman var "Man gjorde et barn fortræd".
Emnerne i hendes romaner kan opdeles i to hovedkategorier.
I den tidlige del af 1940'erne fokuserede hun hovedsagelig på børn, mens senere i 1960'erne fokuserede hun på kvindens rolle i ægteskabet.

Comments

Hide