Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Den danske forfatter / journalist Christian Kampmann blev født i 1939.
Hans værker fokuserer på perioden mellem slutningen af Anden Verdenskrig til 1980'erne.
De fleste af hans figurer er i over- eller middelklassen, og de har en tendens til at have vanskeligheder med at finde, hvor de bør være i verden og forstå deres følelser.
Homoseksualitet er et hyppigt emne i hans skrifter, og Kampmann var selv biseksuel.
Han var gift med Therese Herman Koppel i mange år, før han offentligt erkendte sin biseksualitet.
De fik to børn sammen, før de blev skilt i 1972.
Kampmann blev på tragisk set myrdet af Jens Michael Schau, hans kæreste og kollega, i hans sommerhus på Læsø.
Kampmann studerede på Rungsted Statsskole og gik derefter i træning som journalist i Aalborg og i Herning.
Han arbejdede for pressen fra 1964 til 1971.
Hans første ikke-journalistiske stykke var novellen "Blandt venner", som blev offentliggjort i 1962.
Hans første roman var “Ly”, som blev udgivet i 1965.
Blandt Kampmanns mest kendte værker var romanen “Uden Navn”, som udkom i 1968 og fokuserer på de psykologiske aspekter af en skilsmisse.
Han skrev også en flerdelt krønike, der hedder “Gregersen-sagaen”, der fokuserer på 20 år i livet af en overklassefamilie, der bor i København.
Bøgerne i serien er “Visse Betingelser”, “Parforhold”, “Rene Linjer” og “Andre Måder”.
Bøgernes udgivelsesdatoer strækker sig fra 1973 til 1975.
Hver en af bøgerne blev en bestseller.

Comments

Hide