Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Danish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En mand taler med en kvinde omkring hans rejseprogram.
Hvornår kommer han hjem?
Du tager på en rejse i næste uge, gør du ikke?
Ja, jeg tager til Chicago på tirsdag. Jeg skal være der to nætter.
Så tager du til Taipei?
Ja, jeg tager til Taipei på torsdag og bliver der en nat og så kommer jeg hjem igen.
Så du kan deltage i mødet på lørdag, ikke?
Ja, det kan jeg.
Hvornår kommer han hjem?
En mand taler med en kvinde omkring hans rejseprogram.
Hvornår kommer han hjem?
Du tager på en rejse i næste uge, gør du ikke?
Ja, jeg tager til Chicago på tirsdag. Jeg skal være der to nætter.
Så tager du til Taipei?
Ja, jeg tager til Taipei på torsdag og bliver der en nat og så kommer jeg hjem igen.
Så du kan deltage i mødet på lørdag, ikke?
Ja, det kan jeg.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

2 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

DanishClass101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

Tu
Friday at 5:19 pm
Your comment is awaiting moderation.

Nej Jeg forstår ikke. Jeg er ikke godt at lytte på Dansk