Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej alle sammen, jeg hedder Louise.
Faktisk er allehelgensdag er blanding af allesjælesdag og den oprindelige allehelgensdag, som altid falder den første søndag i november måned.
Derfor kaldes dagen også passende for allehelgenssøndag, som mange tilbringer en del af i kirken.
I denne lektion kommer du til at lære, hvad danskere laver allehelgensdag.
Ved du, hvorfor allehelgensdag og allesjælesdag er blevet blandet sammen og samlet i én søndag?
Vi viser dig svaret i slutningen af denne video.
Allehelgen består af allehelgensaften, allesjælesdag og allehelgensdag, men i dag fejres allehelgensaften i form af halloween.
De to andre dage, som danner allehelgenssøndag, mindes man først og fremmest dem, man har mistet for nyligt.
Dette foregår enten i kirken eller derhjemme. I kirken bliver der holdt en særlig gudstjeneste, og i mindre byer er det også normalt at læse navnene op på dem, der er gået bort i årets løb. Derudover tænder man nogle gange lys for dem også.
I middelalderen mindedes man de helgener, som ikke havde deres egen dag.
Ifølge den katolske kirke skulle de fejres, fordi de var med til at bære den kristne tro videre. Men i dagens protestantiske Danmark gælder de katolske helgener ikke længere, så i stedet er allehelgenssøndag også en dag til minde om alle kristne før os. Ikke kun de mere fremhævede forbilleder, som stadig huskes fra dengang, kirken var katolsk.
Er det ikke muligt at tænde et lys for de afdøde inde i kirken, er det tradition at sætte lys efter kirketid på gravene i stedet for.
Antænding af lys er et symbol på håb, fordi man tænder lys i mørket. Ikke kun bogstaveligt talt i efterårets mørke, men også i de sørgendes mørke. Det er også en måde at føle vished om, at de døde er et bedre sted.
Temaet i gudstjenestens tekster allehelgenssøndag, er måske paradoksalt nok lovprisning.
Og selv om det kan være svært at finde glæde i dyb sorg, kan man finde trøst i hinanden, når man samles.
Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz.
Ved du, hvorfor allehelgensdag og allesjælesdag er blevet blandet sammen og samlet i én søndag?
Fordi Kong Chr. den 7. livslæge og rådgiver Struensees helligdagsreform fjernede mange officielle helligdage fra den danske kalender.
Oprindeligt var allehelgensdag den 1. november og allesjælesdag den 2. november.
Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant?
Synes du også, det er en god idé at mindes ved at tænde lys i mørket?
Skriv en kommentar til os på DanishClass101.com Så ses vi i næste lektion!

Comments

Hide