Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej alle sammen, jeg hedder Louise.
Har man savnet at kunne sove længe, siden man startede i skole igen efter sommerferien, skal Skolernes Motionsdag først overstås, inden efterårsferien kan nydes.
Dagen kan være hård, men det er også en sjov dag, hvor elever kan samles om andet end undervisning.
I denne lektion kommer du til at lære om, hvad Skolernes Motionsdag går ud på.
Ved du, hvad det højeste antal deltagere til Skolernes Motionsdag har været et år?
Vi viser dig svaret i slutningen af denne video.
Traditioner forbundet med Skolernes Motionsdag kan variere fra skole til skole, men pointen er at sørge for, at eleverne får en positiv fælles idrætsoplevelse.
Dagen omfatter som regel kun folkeskoler og sportsefterskoler, men andre institutioner vælger også at afholde den for at få afbræk fra hverdagens program og skabe sammenhold gennem et løb.
På nogle skoler kan eleverne selv vælge, om de helst vil gennemføre ved at løbe eller ved at cykle. Det er selvfølgelig også tilladt at gå noget af vejen.
Man starter om morgenen med fælles opvarmning enten i skolens gymnastiksal, skolegården eller på et andet udendørs areal med plads til mange. Nogle skolers opvarmning er inddelt efter klassetrin, men generelt opvarmer alle på skolen sammen - inklusiv lærerne.
Opvarmningen foregår til musik, og det er enten nogle af lærerne - sandsynligvis idrætslærerne - eller nogle af skolens elever fra de højere klassetrin, der står for at styre showet.
Efter opvarmningen er der ikke længe til løbet starter. Alt efter hvor mange elever der er på en skole, starter man i samlet flok, eller også bliver man sendt afsted klasservist eller mindre hold i intervaller.
Eleverne kan ofte vælge mellem distancer, som kan lyde på 5, 10, 15 eller 20 kilometer, så mange skoler bruger faste ruter hvert år til løbet. Normalt er nogle af lærerne med, mens andre står forskellige steder på ruten for at holde opsyn med eleverne.
Efter at få noteret sluttiden fik man før i tiden ironisk nok sukkerholdige sager som kage og saftevand. Med den stadig stigende fokus på sundhed det nu erstattet med frugt.
Mange spiser også deres egen medbragte madpakke under eller efter løbet.
Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz.
Ved du, hvad det højeste antal deltagere til Skolernes Motionsdag har været et år?
I 2008 blev der talt til 707.802 deltagere, som forbliver rekorden - i hvert fald indtil næste optælling.
Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant?
Hvor langt ville du løbe til Skolernes Motionsdag?
Skriv en kommentar til os på DanishClass101.com Så ses vi i næste lektion!

Comments

Hide