DanishClass101.com Blog
Learn Danish with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Danish Culture' Category

Fars Dag: How to Celebrate Father’s Day in Denmark

Father’s Day (or Fars Dag), admittedly, isn’t the most celebrated of Danish holidays, but that doesn’t mean that Danish fathers are left out in the cold! Keeping in mind that it takes place on the same date as the Constitution Day of Denmark, the honor and appreciation fathers are shown means that much more.

At DanishClass101.com, we hope to make learning about Danish holidays and traditions both fun and informative! After all, learning about a country’s culture is a vital step forward in mastering the language.

So let’s get started!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

1. What is Father’s Day in Denmark?

Father’s Day is easily overlooked because of Constitution Day, as both fall on June 5 every year.

The day is in many ways similar to Mother’s Day, but a significant difference is that most fathers probably take it less personally if the family has not remembered what day it is. They have often forgotten it themselves.

Of course, you can also find expectant fathers around the country on Father’s Day. And even more children with a guilty conscience about having forgotten it—especially adult children.

It is believed that Father’s Day stands in the shadow of Mother’s Day because the father role has not had an equal need to be celebrated and receive extra attention like the housewife role over time.

2. Father’s Day Date: When is Father’s Day?

Father's Day is on a Sunday

Denmark celebrates Father’s Day each year on June 5, which happens to be the same date as the Danish Constitution Day. For this reason, on Constitution Day, Denmark tends to put Father’s Day on a shelf, though there are still a few typical traditions which we outlined below.

3. Reading Practice: Father’s Day Celebrations

Showing Appreciation for Dad

How do the Danish celebrate Father’s Day? Read the Danish text below to find out about Danish holiday food for Father’s Day, and other Father’s Day celebrations in Denmark. You can find the English translation directly below it.

Men de, som ikke har glemt dagen, køber som regel gaver i form af øl, vin eller stærkere drikkevarer, chokolade, en god middag eller en oplevelsespakke. Nogle vælger også at købe, hvad man måske kan betragte som typiske ting, som fædre altid kan bruge. For eksempel værktøj, underbukser eller udstyr til grillen.

Traditioner for fars dag varierer fra familie til familie.

Har man for eksempel mindre børn, kan man som far næsten med sikkerhed forvente at få en hjemmelavet gave. Men noget andet, som normalt også hører med til gaven, er et hjemmelavet kort. I kortet står der venlige ord og kærlige hilsner, som måske betyder mere for en far, end blomster gør på mors dag.

I nogle familier kan det være tradition at servere morgenmad på sengen eller bare gøre lidt ekstra ud af morgenmaden.

Andre vælger måske at vente til om eftermiddagen og overraske med kage, hvorpå der for eksempel står skrevet ‘far’ med glasur.

Selvfølgelig er der også nogle, som venter med at fejre fars dag til om aftenen, hvor hele familien spiser ude eller laver manden i husets livret derhjemme.

Nogle fædre kan måske også lide bare at få lov til at være i fred.

But those who have not forgotten the day usually purchase gifts in the form of beer, wine, or stronger beverages, chocolate, a good dinner, or an experience package. Some also choose to buy what one might consider as typical things that fathers can always use. For example, tools, underpants, or equipment for the barbecue.

Traditions for Father’s Day vary from family to family.

For example, if you have small children, as a father you can almost certainly expect to get a homemade gift. But something else that also normally comes with the gift is a homemade card. Kind words and loving greetings are written in the card, which may mean more to a father than flowers do on Mother’s Day.

In some families, it may be tradition to serve breakfast in bed or just make a little extra out of the breakfast.

Others may choose to wait till the afternoon and surprise with cake on which, for example, “Father” is written in icing.

Of course, there are also some people who wait to celebrate Father’s Day until the evening, when the whole family eats out or makes the man of the house’s favorite food at home.

Some fathers may also like to just to be left in peace.

4. Communication Problems…

Do you know why Father’s Day is not celebrated on the second Sunday in November as in the other Nordic countries?

Because the Board of Nordic traders, who would rather have Father’s Day to be in the fall, forgot to communicate the changing of the date properly. So Denmark held on to June 5.

5. Useful Vocabulary for Father’s Day in Denmark

Coffee, Donut, and Gifts

Here’s some vocabulary for Father’s Day in Denmark!

 • Søndag — “Sunday”
 • Søn — “Son”
 • Datter — “Daughter”
 • Far — “Father”
 • Aftensmad — “Dinner
 • Elske — “Love”
 • Gave — “Present”
 • Lykønskningskort — “Greeting card”
 • Fejre — “Celebrate”
 • Gavekort — “Gift certificate”
 • Fars dag — “Father’s Day”

To hear each vocabulary word pronounced, check out our Danish Father’s Day vocabulary list. Here, each word is listed alongside an audio file of its pronunciation.

Conclusion

What do Father’s Day traditions look like in your country? Are they similar or very different? Let us know in the comments!

To delve even deeper into Danish culture and the language, visit us at DanishClass101.com. We make it fun to learn Danish, while providing you with valuable information and practical learning tools for every student. Check out our free vocabulary lists, insightful blog posts like this one, and participate in our online community discussions! By upgrading to Premium Plus, you can also begin using our MyTeacher program, which allows you to learn Danish one-on-one with your own personal Danish teacher!

Keep studying and putting in the good effort, and before you know it, you’ll be speaking Danish like a native! And DanishClass101.com will be here for every step of that journey.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

How to Celebrate the Easter Holiday in Denmark

For the Easter holiday, Denmark celebrates all week long. But the Monday after Easter (Easter Monday) is especially a time of celebration for the Danish.

Learn all about the Easter Monday traditions of the Danish, and get an answer to the question “Why do we celebrate Easter Monday?” with DanishClass101.com! We hope to make this learning experience fun and insightful for you. So let’s get started, and delve into Easter Monday’s meaning in Denmark.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

1. What is Easter Monday in Denmark?

Is the Monday after Easter a holiday?

Well, Easter includes Palm Sunday, Holy Thursday, Good Friday, Easter Sunday, and Easter Day. Together they form the Easter break, where most people are off from work and school, and the stores are closed. Easter Monday is the main day of celebration for the Danish, and is celebrated with an Easter Monday lunch.

Easter in Denmark is celebrated religiously as the week leading up to Jesus’s crucifixion and the day of his resurrection.

2. When is it?

Easter Eggs and Flowers

The date of Easter Monday varies from year to year, so for your convenience, here’s this holiday’s date for the next ten years.

 • 2019: April 22
 • 2020: April 13
 • 2021: April 5
 • 2022: April 18
 • 2023: April 10
 • 2024: April 1
 • 2025: April 21
 • 2026: April 6
 • 2027: March 29
 • 2028: April 17

3. How is it Celebrated?

Jesus Image in Stained Glass

How is Easter celebrated in Denmark? Read the Danish text below to find out (you can find the English translation directly below it).


I påsken holdes der mange påskefrokoster, hvor man spiser retter, der unægteligt ligner dem, man får til julefrokost. Der er fisk og smørrebrød, lune retter og til sidst ostebord. De lune retter må gerne indeholde lam, kylling eller æg. Hertil drikker man oftest påskebryg og så selvfølgelig snaps.

Påskens farve er gul og grøn, og pynten består af påskeæg, påskekyllinger, påskelam og påskeharer.

Alle fire symboliserer frugtbarhed, men i gamle dage kunne ægget også være et tegn på, at man var fri fra skyld eller gæld.

Derudover hører tulipaner, påskeliljer og vintergækker som forårsbebudere også påsken til. Og det er meget almindeligt at have grene med små skud. Nogle laver egen påskepynt ved at puste æg og derefter male de tomme skaller.

I Danmark er påskeæg oftest af chokolade og kan fås i forskellige størrelser eller formet som en påskehare. Men man kan også få påskeæg af pap, som så kan indeholde slik eller små chokoladeæg.

Dyrere påskeæg er med marcipan- og nougatfyld og er dækket af et tykt lag chokolade.

En sjov måde at få påskeæg på især for børn er ved at tage på æggejagt i haven, hvor påskeharen har gemt sine æg rundt omkring.

Til påske sendes der gækkebreve. Klip et mønster i et papir og skriv et digt og dit navn med prikker. Gætter modtageren afsenderen, skylder afsenderen et påskeæg. Hvis ikke, er det omvendt.

During Easter, many host Easter lunches, where food quite similar to the Christmas lunch is served. Examples include fish and open sandwiches, warm dishes, and a cheese tray. Warm dishes are often lamb, chicken, or eggs. With this the drinks served will typically be Easter brew and of course snaps.

The official color of Easter is yellow, and the decorations include Easter eggs, Easter chickens, Easter lamb, and Easter Bunnies.

All four represent fertility, but in the old days, the egg often meant that one was freed from guilt or debt.

In addition, tulips, daffodils, and snowdrops, which serve as universal symbols of spring, belong to Easter. And it is very common to see branches with small buds. Some people make Easter decorations by blowing out the contents of the egg and painting the shells.

In Denmark, you’ll find that most Easter eggs consist of chocolate and are available in various sizes, or shaped like an Easter Bunny. You can also get Easter eggs made of cardboard that contain candy or little chocolate eggs.

More expensive Easter eggs contain marzipan and nougat, and are covered by a thick layer of chocolate.

A fun way to get Easter eggs, especially for children, is to go hunting for them in the garden, where the Easter Bunny has hidden its eggs all over the place.

For Easter, people send each other gækkebreve. Cut a pattern in paper and write your name using dots; if the recipient can guess the sender, the sender owes an Easter egg. If not, the opposite is true.

4. Additional Information

Do you know the name of the day when the Easter brew is launched?

It’s called P-Day and is mostly celebrated by students. The “P” obviously stands for “Easter brew” (Påskebryg), as the “J” stands for “Christmas brew” (Julebryg). The launch of the Easter brew isn’t as heavily celebrated as the Christmas brew.

5. Must-know Vocab

Black and White Photos

Here’s some vocabulary you should know for Easter Monday in Denmark!

 • Påske — “Easter”
 • Påskedag — “Easter Sunday”
 • Fejring — “Celebration”
 • Anden Påskedag — “Easter Monday”
 • Folkekirke — “Established church”
 • Mindes — “Remember”
 • Opstå — “Arise”
 • Kristus — “Christ”
 • Discipel — “Disciple”
 • Helligdag — “Holiday”
 • Opstandelse — “Resurrection”
 • Minde — “Memory”

To hear each word pronounced, check out our Danish Easter Monday vocabulary list. Here, you’ll find each word accompanied by an audio of its pronunciation.

Conclusion

We hope you enjoyed learning about Denmark’s Easter Monday with us. What do you think about how the Danish celebrate Easter? Are celebrations similar in your country? Let us know in the comments!

To learn more about the culture of Denmark and the Danish language, visit us at DanishClass101.com. We offer an array of insightful blog posts, free vocabulary lists, and an online community to discuss lessons with fellow students. You can also create a Premium Plus account to take advantage of our MyTeacher program and learn Danish with your own personal Danish teacher!

Know that all of your hard work is going to pay off and make you a fluent Danish speaker—and we’ll be here for the entire way there! Best wishes, and happy Easter!

How to Say I Love You in Danish - Romantic Word List

Do you often feel lonely and sad? Do you long for romance and are willing to do whatever it takes to meet that special person? Speaking another language could revolutionize your love life! So, why wait? Learning how to say ‘love’ in Danish could be just what you need to find it.

Or perhaps you were lucky, and have found your Danish partner already. Fantastic! Yet, a cross-cultural relationship comes with unique challenges. Learning how to speak your lover’s language will greatly improve your communication and enhance the relationship. At DanishClass101, our team will teach you all the words, quotes and phrases you need to woo your Danish lover with excellence! Our tutors provide personal assistance, with plenty of extra material available to make Danish dating easy for you.

Table of Contents

 1. Common Phrases You’ll Need for a Date
 2. The Most Romantic Ideas for a Date
 3. Must-know Valentine’s Day Vocabulary
 4. Danish Love Phrases for Valentine’s Day
 5. Danish Quotes about Love
 6. Marriage Proposal Lines
 7. 15 Most Common Break-Up Lines
 8. Will Falling in Love Help You Learn Danish Faster?

Start with a bonus, and download the ‘How To be a Good Lover Cheat Sheet’ for FREE! (Logged-In Member Only)

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to be a Good Lover in Danish

1. Common Phrases You’ll Need for a Date

So, you have met your Danish love interest. Congratulations! Who knows where this could take you…?! However, the two of you have just met and you’re not ready to say the Danish word for love just yet. Great, it is better to get to know him/her first. Wow your prospective love by using these Danish date phrases to set up a spectacular first date.

Danish Date Phrases

Would you like to go out to dinner with me?

 • Kunne du tænke dig at gå ud at spise middag med mig?

The important question! In most cultures, this phrase indicates: ‘I’m romantically interested in you’. Flirting in Danish is no different, so don’t take your date to Mcdonald’s!

Are you free this weekend?

 • Er du ledig denne weekend?

This is a preamble to asking your love interest on a date. If you get an immediate ‘Yes’, that’s good news!

Would you like to hang out with me?

 • Kunne du tænke dig at hænge ud med mig?

You like her/him, but you’re not sure if there’s chemistry. Ask them to hang out first to see if a dinner date is next.

What time shall we meet tomorrow?

 • Hvad tid skal vi mødes i morgen?

Set a time, and be sure to arrive early! Nothing spoils a potential relationship more than a tardy date.

Where shall we meet?

 • Hvor skal vi mødes?

You can ask this, but also suggest a place.

You look great.

 • Du ser godt ud.

A wonderful ice breaker! This phrase will help them relax a bit - they probably took great care to look their best just for you.

You are so cute.

 • Du er så sød.

If the two of you are getting on really well, this is a fun, flirtatious phrase to use.

What do you think of this place?

 • Hvad synes du om dette sted?

This another good conversation starter. Show off your Danish language skills!

Can I see you again?

 • Kan jeg se dig igen?

So the date went really well - don’t waste time! Make sure you will see each other again.

Shall we go somewhere else?

 • Skal vi gå et andet sted hen?

If the place you meet at is not great, you can suggest going elsewhere. It is also a good question to follow the previous one. Variety is the spice of life!

I know a good place.

 • Jeg kender et godt sted.

Use this with the previous question. However, don’t say if you don’t know a good place!

I will drive you home.

 • Jeg kører dig hjem.

If your date doesn’t have transport, this is a polite, considerate offer. However, don’t be offended if she/he turns you down on the first date. Especially a woman might not feel comfortable letting you drive her home when the two of you are still basically strangers.

That was a great evening.

 • Det var en dejlig aften.

This is a good phrase to end the evening with.

When can I see you again?

 • Hvornår kan jeg se dig igen?

If he/she replied ‘Yes’ to ‘Can I see you again?’, this is the next important question.

I’ll call you.

 • Jeg ringer til dig.

Say this only if you really mean to do it. In many cultures, this could imply that you’re keeping the proverbial backdoor open.

Sneak Peek! Log in to Download this Cheat Sheet!Sneak Peek! Log in to Download this Cheat Sheet!

2. The Most Romantic Ideas for a Date

You learned all the Danish phrases to make a date - congratulations! Now you have to decide where to meet, which can be tricky. Discuss these options with your lover to gauge whether you like the same things. Check out romantic date ideas in Danish below!

Date Ideas in Danish

museum

 • museum

If you’re looking for unique date ideas that are fun but won’t break the bank, museums are the perfect spot! You won’t be running out of things to say in the conversations.

candlelit dinner

 • middag med stearinlys

A candlelit dinner is perhaps best to reserve for when the relationship is getting serious. It’s very intimate, and says: “Romance!” It’s a fantastic choice if you’re sure you and your date are in love with each other!

go to the zoo

 • tage i zoologisk have

This is a good choice for shy lovers who want to get the conversation going. Just make sure your date likes zoos, as some people dislike them. Maybe not for the first date, but this is also a great choice if your lover has children - you’ll win his/her adoration for inviting them along!

go for a long walk

 • gå en lang tur

Need to talk about serious stuff, or just want to relax with your date? Walking together is soothing, and a habit you can keep up together always! Just make sure it’s a beautiful walk that’s not too strenuous.

go to the opera

 • gå i operaen

This type of date should only be attempted if both of you love the opera. It can be a special treat, followed by a candlelit dinner!

go to the aquarium

 • tage på akvariet

Going to the aquarium is another good idea if you need topics for conversation, or if you need to impress your lover’s kids! Make sure your date doesn’t have a problem with aquariums.

walk on the beach

 • gå på stranden

This can be a very romantic stroll, especially at night! The sea is often associated with romance and beauty.

have a picnic

 • tage på skovtur

If you and your date need to get more comfortable together, this can be a fantastic date. Spending time in nature is soothing and calms the nerves.

cook a meal together

 • lave et måltid sammen

If you want to get an idea of your date’s true character in one go, this is an excellent date! You will quickly see if the two of you can work together in a confined space. If it works, it will be fantastic for the relationship and create a sense of intimacy. If not, you will probably part ways!

have dinner and see a movie

 • spise middag og se en film

This is traditional date choice works perfectly well. Just make sure you and your date like the same kind of movies!

3. Must-know Valentine’s Day Vocabulary

Valentine's Day Words in Danish

Expressing your feelings honestly is very important in any relationship all year round. Yet, on Valentine’s Day you really want to shine. Impress your lover this Valentine’s with your excellent vocabulary, and make his/her day! We teach you, in fun, effective ways, the meanings of the words and how to pronounce them. You can also copy the characters and learn how to write ‘I love you’ in Danish - think how impressed your date will be!

4. Danish Love Phrases for Valentine’s Day

So, you now have the basic Valentine’s Day vocabulary under your belt. Well done! But, do you know how to say ‘I love you’ in Danish yet? Or perhaps you are still only friends. So, do you know how to say ‘I like you’ or ‘I have a crush on you’ in Danish? No? Don’t worry, here are all the love phrases you need to bowl over your Danish love on this special day!

Valentine's Day Words in Danish

You mean so much to me.

 • Du betyder så meget for mig.

This is a beautiful expression of gratitude that will enhance any relationship! It makes the receiver feel appreciated and their efforts recognized.

Will you be my Valentine?

 • Vil du være min Valentine?

With these words, you are taking your relationship to the next level! Or, if you have been a couple for a while, it shows that you still feel the romance. So, go for it!

You’re so beautiful.

 • Du er så smuk.

If you don’t know how to say ‘You’re pretty’ in Danish, this is a good substitute, gentlemen!

I think of you as more than a friend.

 • Jeg tænker på dig som mere end en ven.

Say this if you are not yet sure that your romantic feelings are reciprocated. It is also a safe go-to if you’re unsure about the Danish dating culture.

A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.

 • Hundrede hjerter ville være for få til at bære al min kærlighed til dig.

You romantic you…! When your heart overflows with love, this would be the best phrase to use.

Love is just love. It can never be explained.

 • Kærlighed er bare kærlighed. Det kan aldrig blive forklaret.

If you fell in love unexpectedly or inexplicably, this one’s for you.

You’re so handsome.

 • Du er så flot.

Ladies, this phrase lets your Danish love know how much you appreciate his looks! Don’t be shy to use it; men like compliments too.

I’ve got a crush on you.

 • Jeg har et crush på dig.

If you like someone, but you’re unsure about starting a relationship, it would be prudent to say this. It simply means that you like someone very, very much and think they’re amazing.

You make me want to be a better man.

 • Du giver mig lyst til at være en bedre mand.

Gentlemen, don’t claim this phrase as your own! It hails from the movie ‘As Good as it Gets’, but it is sure to make your Danish girlfriend feel very special. Let her know that she inspires you!

Let all that you do be done in love.

 • Lad alt, hvad du gør, ske i kærlighed.

We hope.

You are my sunshine, my love.

 • Du er mit solskin, min kærlighed.

A compliment that lets your lover know they bring a special quality to your life. Really nice!

Words can’t describe my love for you.

 • Ord kan ikke beskrive min kærlighed til dig.

Better say this when you’re feeling serious about the relationship! It means that your feelings are very intense.

We were meant to be together.

 • Det var meningen, vi skulle være sammen.

This is a loving affirmation that shows you see a future together, and that you feel a special bond with your partner.

If you were thinking about someone while reading this, you’re definitely in love.

 • Hvis du tænkte på nogen, mens du læste dette, er du helt sikkert forelsket.

Here’s something fun to tease your lover with. And hope he/she was thinking of you!

I love you.

 • Jeg elsker dig.

Saying ‘I love you’ in Danish carries the same weight as in all languages. Use this only if you’re sure and sincere about your feelings for your partner/friend.

5. Danish Quotes about Love

Danish Love Quotes

You’re a love champ! You and your Danish lover are getting along fantastically, your dates are awesome, your Valentine’s Day together was spectacular, and you’re very much in love. Good for you! Here are some beautiful phrases of endearment in Danish that will remind him/her who is in your thoughts all the time.

6. Marriage Proposal Lines

Danish Marriage Proposal Lines

Wow. Your Danish lover is indeed the love of your life - congratulations! And may only happiness follow the two of you! In most traditions, the man asks the woman to marry; this is also the Danish custom. Here are a few sincere and romantic lines that will help you to ask your lady-love for her hand in marriage.

7. 15 Most Common Break-Up Lines

Danish Break-Up Lines

Instead of moving towards marriage or a long-term relationship, you find that the spark is not there for you. That is a pity! But even though breaking up is never easy, continuing a bad or unfulfilling relationship would be even harder. Remember to be kind to the person you are going to say goodbye to; respect and sensitivity cost nothing. Here are some phrases to help you break up gently.

 • We need to talk.
  • Vi har brug for at tale sammen.

  This is not really a break-up line, but it is a good conversation opener with a serious tone.

  It’s not you. It’s me.

  • Det er ikke dig. Det er mig.

  As long as you mean it, this can be a kind thing to say. It means that there’s nothing wrong with your Danish lover as a person, but that you need something different from a relationship.

  I’m just not ready for this kind of relationship.

  • Jeg er bare ikke klar til denne slags forhold.

  Things moved a bit fast and got too intense, too soon? Painful as it is, honesty is often the best way to break up with somebody.

  Let’s just be friends.

  • Lad os bare være venner.

  If the relationship was very intense, and you have sent many ‘i love u’ texts in Danish, this would not be a good breakup line. Feelings need to calm down before you can be friends, if ever. If the relationship has not really developed yet, a friendship would be possible.

  I think we need a break.

  • Jeg synes, ​​vi har brug for en pause.

  This is again honest, and to the point. No need to play with someone’s emotions by not letting them know how you feel. However, this could imply that you may fall in love with him/her again after a period of time, so use with discretion.

  You deserve better.

  • Du fortjener bedre.

  Yes, he/she probably deserves a better relationship if your own feelings have cooled down.

  We should start seeing other people.

  • Vi bør begynde at se andre mennesker.

  This is probably the least gentle break-up phrase, so reserve it for a lover that doesn’t get the message!

  I need my space.

  • Jeg har brug for min plads.

  When a person is too clingy or demanding, this would be an suitable break-up phrase. It is another good go-to for that lover who doesn’t get the message!

  I think we’re moving too fast.

  • Jeg synes, ​​vi går for hurtigt frem.

  Say this if you want to keep the relationship, but need to slow down its progress a bit. It is also good if you feel things are getting too intense for your liking. However, it is not really a break-up line, so be careful not to mislead.

  I need to focus on my career.

  • Jeg har brug for at fokusere på min karriere.

  If you feel that you will not be able to give 100% in a relationship due to career demands, this is the phrase to use. It’s also good if you are unwilling to give up your career for a relationship.

  I’m not good enough for you.

  • Jeg er ikke god nok til dig.

  Say this only if you really believe it, or you’ll end up sounding false. Break-ups are usually hard for the receiving party, so don’t insult him/her with an insincere comment.

  I just don’t love you anymore.

  • Jeg elsker dig ikke mere.

  This harsh line is sometimes the best one to use if you are struggling to get through to a stubborn, clingy lover who won’t accept your break up. Use it as a last resort. Then switch your phone off and block their emails!

  We’re just not right for each other.

  • Vi er bare ikke rigtige for hinanden.

  If this is how you truly feel, you need to say it. Be kind, gentle and polite.

  It’s for the best.

  • Det er for det bedste.

  This phrase is called for if circumstances are difficult and the relationship is not progressing well. Love should enhance one’s life, not burden it!

  We’ve grown apart.

  • Vi er vokset fra hinanden.

  Cross-cultural relationships are often long-distance ones, and it is easy to grow apart over time.

 • 8. Will Falling in Love help you Learn Danish faster?

  Most people will agree that the above statement is a no-brainer - of course it will! Your body will be flooded with feel-good hormones, which are superb motivators for anything. DanishClass101 is one of the best portals to help help make this a reality, so don’t hesitate to enroll now! Let’s quickly look at the reasons why falling in love will speed up your learning of the Danish language.

  Three Reasons Why Having a Lover will Help you Learn Danish Faster!

  null

  1- Being in a love relationship with your Danish speaking partner will immerse you in the culture
  DanishClass101 uses immersive methods and tools to teach you Danish, but having a relationship with a native speaker will be a very valuable addition to your learning experience! You will gain exposure to their world, realtime and vividly, which will make the language come alive even more for you. The experience is likely to expand your world-view, which should motivate you to learn Danish even faster.

  2- Having your Danish romantic partner will mean more opportunity to practice speaking
  Nothing beats continuous practice when learning a new language. Your partner will probably be very willing to assist you in this, as your enhanced Danish language skills will enhance the relationship. Communication is, after all, one of the most important pillars of a good partnership. Also, you will get to impress your lover with the knowledge gained through your studies - a win/win situation!

  3- A supportive Danish lover is likely to make a gentle, patient teacher and study aid!
  With his/her heart filled with love and goodwill for you, your Danish partner is likely to patiently and gently correct your mistakes when you speak. This goes not only for grammar, but also for accent and meaning. With his/her help, you could sound like a native in no time!

  Three Reasons Why DanishClass101 helps you learn Danish Even Faster when you’re In Love

  Start with a bonus, and download the ‘How To be a Good Lover Cheat Sheet’ for FREE! (Logged-In Member Only)

  Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to be a Good Lover in Danish

  1- All the Resources and Materials Will Help Both of You
  Falling in love with a man or woman speaking Danish is an opportunity for both of you to learn a new language! For this reason, every lesson, transcript, vocabulary list, and resource at DanishClass101 is translated into both English and Danish. So, while your partner can help you learn Danish faster, you can potentially also help him/her learn and master English!

  2- Lessons Are Designed to Help You Understand and Engage with Danish Culture
  At DanishClass101, our focus is to help our students learn practical vocabulary and phrases used by everyday people in Denmark. This means that, from your very first lesson, you can apply what you learn immediately! So, when your Danish partner wants to go out to a restaurant, play Pokemon Go, or attend just about any social function, you have the vocabulary and phrases necessary to have a great time!

  3- Access to Special Resources Dedicated to Romantic Danish Phrases
  You now have access to DanishClass101’s specially-developed sections and tools to teach you love words, phrases, and cultural insights to help you find and attract your Danish soul mate. A personal tutor will assist you to master these brilliantly - remember to invite him/her to your wedding!

  How to Celebrate April Fools’ Day in Danish

  How to Celebrate April Fools' Day in Danish!

  Most everyone is familiar with this day, as it is celebrated nearly everywhere the world. Yet, when exactly is April Fools’ Day? And where did April Fools come from? April Fools’ Day is observed on April 1st every year. This day of jokes and pranks is believed to have stemmed from the 16th-century calendar change in France, when New Year’s Day was moved from April 1 to January 1. This action was taken due to the adoption of the Gregorian calendar.

  However, a few people were resistant to the calendar change, so they continued to observe New Year’s Day on April 1st, rather than the new date. They were referred to as the “April Fools”, and others started playing mocking tricks on them. This custom endured, and is practiced to this day around the world!

  Table of Contents

  1. Top One Million Words You Need to Know for April Fools’ Day
  2. Danish Phrases You Can Use on April Fools’ Day
  3. Some of the Coolest April Fools’ Pranks To Play on Anybody
  4. How Can DanishClass101 Make Your April Fools’ Day Special?
  5. Top 1000 Most Useful Phrases in Danish - Testing New Technology

  Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

  1. Top One Million Words You Need to Know for April Fools’ Day

  Do you want to know how to say April Fools’ Day in Danish? Well, there are millions of ways and words, but here are the top one million Danish words you really need to know! Simply click this link. Here are some of them you will find useful:

  1. joke - vittighed
  2. funny - sjov
  3. lie - lyve
  4. deceptive - vildledende
  5. surprise - overraske
  6. prank - narrestreg
  7. humor - humor
  8. fool - nar
  9. April 1st - 43191
  10. play a joke - lave sjov
  11. prankster - spøgefugl
  12. sneaky - luskede

  2. Danish Phrases You Can Use on April Fools’ Day

  Danish Phrases for April Fools' Day

  Don’t limit yourself to practical jokes - use these April Fools’ phrases in Danish to prank your favorite Danish friend or colleague!

  1. I learned Danish in 1 month.
   • Jeg lærte dansk på én måned.
  2. All classes for today got canceled.
   • Alle timer for i dag blev annulleret.
  3. I’m sorry, but I’ve just broken your favorite pair of glasses.
   • Jeg er ked af det, men jeg har lige ødelagt dine yndlingsbriller.
  4. Someone has just hit your car.
   • Nogen har lige ramt din bil.
  5. I’m getting married.
   • Jeg skal giftes.
  6. You won a free ticket.
   • Du vandt en gratis billet.
  7. I saw your car being towed.
   • Jeg så din bil bliver bugseret.
  8. They’re giving away free gift cards in front of the building.
   • De giver gratis gavekort foran bygningen.
  9. A handsome guy is waiting for you outside.
   • En flot fyr venter på dig udenfor.
  10. A beautiful lady asked me to give this phone number to you.
   • En smuk dame bad mig om at give dette telefonnummer til dig.
  11. Can you come downstairs? I have something special for you.
   • Kan du komme nedenunder? Jeg har noget særligt til dig.
  12. Thank you for your love letter this morning. I never could have guessed your feelings.
   • Tak for dit kærlighedsbrev i morges. Jeg havde aldrig gættet dine følelser.

  Choose your victims carefully, though; the idea is to get them to laugh with you, not to hurt their feelings or humiliate them in front of others. Be extra careful if you choose to play a prank on your boss - you don’t want to antagonize them with an inappropriate joke.

  3. Some of the Coolest April Fools’ Pranks To Play on Anybody

  Choose Bad or Good

  Right, now that you know the top million April Fools’ words in Danish, let’s look at some super pranks and tricks to play on friends, colleagues and family. Some April Fools ideas never grow old, while new ones are born every year.

  Never joke in such a way that it hurts anyone, or humiliates them badly in front of others - the idea is for everybody to laugh and enjoy the fun! Respect is still key, no matter what day of the year it is.

  Cockroach prank

  1- Infestation

  This trick is so simple, yet so creepy, it’s almost unbelievable. Take black paper, cut out the silhouette of a giant cockroach, a spider or another insect, and stick it inside the lampshade of a table lamp. When the lamp is switched on, it will look like a monstrous insect is sitting inside the lampshade. Or, get a whole lot of realistic-looking plastic insects, and spread them over a colleague’s desk and chair, or, at home, over the kids’ beds etc. Creep-factor: stellar.

  2- Which One Doesn’t Fit?

  Put the photo of a celebrity or a notorious politician in a frame, and take it to work on April Fools’ Day. Hang the photo on the staff picture wall, and wait. You’ll be surprised how long it can take for people to notice that one picture doesn’t fit.

  3- Something Weird in the Restroom

  At work, replace the air freshener in the restroom with something noxious like insect killer, oven cleaner or your own odious mixture in a spray bottle. Be sure to cover the bottle’s body so no one suspects a swap.

  Or paint a bar of soap with clear nail polish, and leave it at the hand wash basin. It will not lather.

  Or, if your workplace’s restroom has partitioned toilets with short doors, arrange jeans or trousers and shoes on all but one of the toilet covers, so it looks like every stall is occupied. Now wait for complaints, and see how long it takes for someone to figure out the April Fools’ Day prank. You’ll probably wish you had a camera inside the restroom. But, unless you don’t mind getting fired, don’t put your own recording device in there!

  Funny Face

  4- Call Me Funny

  Prepare and print out a few posters with the following instructions: Lion Roar Challenge! Call this number - 123-456-7890 - and leave your best lion’s roar as voicemail! Best roarer will be announced April 10 in the cafeteria. Prize: $100. (Lion’s roar is just an example; you can use any animal call, or even a movie character’s unique sound, such as Chewbacca from Star Wars. The weirder, the funnier. Obviously!) Put the posters up in the office where most of the staff is likely to see them. Now wait for the owner of the number to visit you with murderous intent. Have a conciliatory gift ready that’s not a prank.

  5- Minty Cookies

  This is another simple but hugely effective prank - simply separate iced cookies, scrape off the icing, and replace it with toothpaste. Serve during lunch or tea break at work, or put in your family’s lunch boxes. Be sure to take photos of your victim’s faces when they first bite into your April Fools’ cookies.

  6- Wild Shopping

  At your local grocer, place a realistic-looking plastic snake or spider among the fresh vegetables. Now wait around the corner for the first yell.

  7- The Oldest Trick in the Book

  Don’t forget probably the oldest, yet very effective April Fools’ joke in the book - smearing hand cream or Vaseline on a door handle that most staff, family or friends are likely to use. Yuck to the max!

  8- Sneeze On Me

  Another golden oldie is also gross, yet harmless and utterly satisfying as a prank. Fill a small spray bottle that you can easily conceal with water. Walk past a friend, colleague or one of your kids, and fake a sneeze while simultaneously spraying them with a bit of water. Expect to be called a totally disgusting person. Add a drop of lovely smelling essential oil to the water for extra confusion.

  9- Word Play Repairs

  Put a fresh leek in the hand wash basin at home or work, and then tell your housemates or colleagues this: “There’s a huge leak in the restroom/bathroom basin, it’s really serious. Please can someone go have a look?!” Expect exasperation and smiles all around. Note that this prank is only likely to work where people understand English well.

  10- Scary Face

  Print out a very scary face on an A4 sheet of paper, and place it in a colleague’s, or one of your kid’s drawers, so it’s the first thing they see when they open the drawer. You may not be very popular for a while.

  11- Wake Up To Madness

  Put foamy shaving cream, or real whipped cream on your hand, and wake your kid up by tickling their nose with it. As long as they get the joke, this could be a wonderful and fun way to start April Fools’ Day.

  Computer Prank

  12- Computer Prank

  This one’s fabulous, if you have a bit of time to fiddle with a colleague, friend or your kid’s computer. It is most effective on a computer where most of the icons they use are on the desktop background itself (as opposed to on the bottom task bar).

  Take and save a screenshot of their desktop with the icons. Set this screenshot as their background image. Now delete all the working icons. When they return to their computer, wait for the curses when no amount of clicking on the icons works.

  13- Monster Under the Cup

  This one will also work well anywhere people meet. Take a paper cup, and write the following on it in black pen: “Danger! Don’t lift, big spider underneath.” Place it upside-down on prominent flat surface, such as a kitchen counter, a colleague’s desk or a restaurant table. Expect some truly interesting responses.

  Door Prank

  14- Prank Door

  Write in large letters on a large and noticeable piece of paper: PUSH. Tape this notice on a door that should be pulled to open, and watch the hilarious struggle of those clever souls who actually read signs.

  4. How Can DanishClass101 Make Your April Fools’ Day Special?

  If you happen to visit Denmark, or if you work for any Danish company, knowing the above Danish prankster phrases can really lighten up your day. Showing you have a sense of humor can go a long way to cement good relationships in any situation. These phrases are at your disposal for free, as well as are these 100 core Danish words, which you will learn how to pronounce perfectly.

  Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

  Also, don’t stop at learning April Fools’ phrases in Danish - bone up your Danish language skills with these FREE key phrases. Yes, DanishClass101 doesn’t joke when it comes to effective, fun and easy learning.

  Now, as a bonus, test our super-learning technology, and learn the Top 1000 most useful phrases in Danish below! But that’s not all. Read on to learn how you can be eligible for large enrollment discounts at DanishClass101.

  5. Top 1000 Most Useful Phrases in Danish - testing new technology

  Help us by being a language guinea pig! Listen to this video above with embedded cutting-edge, frequency-based learning technology that enables you to learn large amounts of data in record time.

  • Note: This technology is in beta-phase of development, and we invite your input for fine-tuning.
  • To participate: Watch the video for instructions, and leave a comment to rate it. Your comment will make you eligible for large enrollment-fee discounts. To watch the video, please click the play button.

  Thank you for helping DanishClass101! We’re serious about making learning Danish fun.

  How to Say Happy New Year in Danish & New Year Wishes

  Learn all the Danish New Year wishes online, in your own time, on any device! Join DanishClass101 for a special Danish New Year celebration!

  How to Say Happy New Year in Danish

  Can you relate to the year passing something like this: “January, February, March - December!”? Many people do! Quantum physics teaches us that time is relative, and few experiences illustrate this principle as perfectly as when we reach the end of a year. To most of us, it feels like the old one has passed in the blink of an eye, while the new year lies ahead like a very long journey! However, New Year is also a time to celebrate beginnings, and to say goodbye to what has passed. This is true in every culture, no matter when New Year is celebrated.

  So, how do you say Happy New Year in Danish? Let a native teach you! At DanishClass101, you will learn how to correctly greet your friends over New Year, and wish them well with these Danish New Year wishes!

  Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

  Table of Contents

  1. How to Celebrate New Year in Denmark
  2. Must-Know Danish Words & Phrases for the New Year!
  3. Top 10 New Year’s Resolutions in Danish
  4. Inspirational New Year Quotes
  5. Inspirational Language Learning Quotes
  6. How To Say Happy New Year in 31 Languages
  7. How DanishClass101 Can Help You Learn Danish

  But let’s start with some vocabulary for Danish New Year celebrations, very handy for conversations.

  1. How to Celebrate New Year in Denmark

  How to Celebrate New Year

  In Denmark, the New Year’s party continues into New Year’s Day on January 1st. But instead of warming up until midnight with food and amusement, the day starts with a bang, and the excitement gradually decreases by the hour.

  Do you know how many New Year’s speeches Queen Margrethe the Second has delivered as of December 31, 2016?

  If you don’t already know, you’ll find out a bit later, so keep reading!

  The biggest event on New Year’s Day is of course the fireworks that fill the skies when the clock in the Town Hall Square reaches 1 out of 12 beats.
  Next, everyone wishes each other a happy new year while sipping champagne and eating almond cake. Most people watch the fireworks outside, so it is important to wear protective goggles if there are neighbours who are crazy about fireworks nearby. This is the only day of the year it’s legal to use fireworks without a special permit.

  When the bells in the Town Hall Square in Copenhagen has chimed through all 12 beats, Denmark’s radio girl choir sing on TV the song “Be welcome, year of our lord.” You can sing or hum along right from your living room. After the national anthem is sung, but most people don’t stay to hear it since the party has gone outside or to the city to see fireworks. Since New Year’s Day is a holiday, the party will often continue into the wee hours until early morning.

  Most stores are usually closed, and only a few restaurants choose to remain open on January 1st, especially fast food chains and barbecue places. That is why some people choose to end the night shortly after the fireworks to get some sleep before going to work. Many young people do party all night, work, and sleep when they get off work.

  Because of major hangovers, the TV shows on January 1st are nothing but entertainment and easy-to-watch shows from your couch or bed. Examples of this would be the New Year’s Concert and ski jumps.

  And now I’ll give you the answer to the earlier quiz.

  Do you know how many New Year’s speeches Queen Margrethe the Second has delivered as of December 31, 2016?

  As of December 31, 2016 she has delivered 46 New Year’s speeches.

  Happy New Year!
  Hav et godt nytår!

  2. Must-Know Danish Words & Phrases for the New Year!

  Danish Words & Phrases for the New Year

  1- Year

  år

  This is pretty self-explanatory. Most countries follow a Gregorian calendar, which has approximately 365 days in a year, while in some cultures, other year designations are also honored. Therefore, New Year’s day in Denmark could fall on a different day than in your country. When do you celebrate New Year?

  2- Midnight

  midnat

  The point in time when a day ends and a new one starts. Many New Year celebrants prefer to stay awake till midnight, and greet the new annum as it breaks with fanfare and fireworks!

  3- New Year’s Day

  Nytårsdag

  In most countries, the new year is celebrated for one whole day. On the Gregorian calendar, this falls on January 1st. On this day, different cultures engage in festive activities, like parties, parades, big meals with families and many more.

  You can do it!

  4- Party

  fest

  A party is most people’s favorite way to end the old year, and charge festively into the new one! We celebrate all we accomplished in the old year, and joyfully anticipate what lies ahead.

  5- Dancing

  dans

  Usually, when the clock strikes midnight and the New Year officially begins, people break out in dance! It is a jolly way to express a celebratory mood with good expectations for the year ahead. Also, perhaps, that the old year with its problems has finally passed! Dance parties are also a popular way to spend New Year’s Eve in many places.

  6- Champagne

  champagne

  Originating in France, champagne is a bubbly, alcoholic drink that is often used to toast something or someone during celebrations.

  7- Fireworks

  fyrværkeri

  These are explosives that cause spectacular effects when ignited. They are popular for announcing the start of the new year with loud noises and colorful displays! In some countries, fireworks are set off to scare away evil spirits. In others, the use of fireworks is forbidden in urban areas due to their harmful effect on pets. Most animals’ hearing is much more sensitive than humans’, so this noisy display can be very frightful and traumatising to them.

  Happy Near Year!

  8- Countdown

  nedtælling

  This countdown refers to New Year celebrants counting the seconds, usually backward, till midnight, when New Year starts - a great group activity that doesn’t scare animals, and involves a lot of joyful shouting when the clock strikes midnight!

  9- New Year’s Holiday

  nytårsdag helligdag

  In many countries, New Year’s Day is a public holiday - to recuperate from the party the previous night, perhaps! Families also like to meet on this day to enjoy a meal and spend time together.

  10- Confetti

  konfetti

  In most Western countries, confetti is traditionally associated with weddings, but often it is used as a party decoration. Some prefer to throw it in the air at the strike of midnight on New Year’s Eve.

  11- New Year’s Eve

  Nytårsaften

  This is the evening before New Year breaks at midnight! Often, friends and family meet for a party or meal the evening before, sometimes engaging in year-end rituals. How are you planning to give your New Year greetings in 2018?

  12- Toast

  skål

  A toast is a type of group-salutation that involves raising your glass to drink with others in honor of something or someone. A toast to the new year is definitely in order!

  13- Resolution

  forsæt

  Those goals or intentions you hope to, but seldom keep in the new year! Many people consider the start of a new year to be the opportune time for making changes or plans. Resolutions are those intentions to change, or the plans. It’s best to keep your resolutions realistic so as not to disappoint yourself!

  14- Parade

  parade

  New Year celebrations are a huge deal in some countries! Parades are held in the streets, often to celebratory music, with colorful costumes and lots of dancing. Parades are like marches, only less formal and way more fun. At DanishClass101, you can engage in forums with natives who can tell you what Danish New Year celebrations are like!

  3. Top 10 New Year’s Resolutions

  New Year’s Resolutions List

  So, you learned the Danish word for ‘resolution’. Fabulous! Resolutions are those goals and intentions that we hope to manifest in the year that lies ahead. The beginning of a new year serves as a good marker in time to formalise these. Some like to do it in writing, others only hold these resolutions in their hearts. Here are our Top 10 New Year’s resolutions at DanishClass101 - what are yours?

  Learn these phrases and impress your Danish friends with your vocabulary.

  New Year's Resolutions

  1- Read more

  Læse mere.

  Reading is a fantastic skill that everyone can benefit from. You’re a business person? Apparently, successful business men and women read up to 60 books a year. This probably excludes fiction, so better scan your library or Amazon for the top business reads if you plan to follow in the footsteps of the successful! Otherwise, why not make it your resolution to read more Danish in the new year? You will be surprised by how much this will improve your Danish language skills!

  2- Spend more time with family

  Tilbringe mere tid med familien.

  Former US President George Bush’s wife, Barbara Bush, was quoted as having said this: “At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, a parent.” This is very true! Relationships are often what gives life meaning, so this is a worthy resolution for any year.

  3- Lose weight

  Tabe sig.

  Hands up, how many of you made this new year’s resolution last year too…?! This is a notoriously difficult goal to keep, as it takes a lot of self discipline not to eat unhealthily. Good luck with this one, and avoid unhealthy fad diets!

  4- Save money

  Spare penge.

  Another common and difficult resolution! However, no one has ever been sorry when they saved towards reaching a goal. Make it your resolution to save money to upgrade your subscription to DanishClass101’s Premium PLUS option in the new year - it will be money well spent!

  5- Quit smoking

  Stoppe med at ryge.

  This is a resolution that you should definitely keep, or your body could punish you severely later! Smoking is a harmful habit with many hazardous effects on your health. Do everything in your power to make this resolution come true in the new year, as your health is your most precious asset.

  6- Learn something new

  Lære noget nyt.

  Science has proven that learning new skills can help keep brain diseases such as dementia and Alzheimer’s at bay! It can even slow down the progression of the disease. So, keep your brain healthy by learning to speak a new language, studying towards a qualification, learning how to sew, or how to play chess - no matter how old you are, the possibilities are infinite!

  7- Drink less

  Drikke mindre.

  This is another health resolution that is good to heed any time of the year. Excessive drinking is associated with many diseases, and its effect can be very detrimental to good relationships too. Alcohol is a poison and harmful for the body in large quantities!

  8- Exercise regularly

  Træne regelmæssigt.

  This resolution goes hand-in-hand with ‘Lose weight’! An inactive body is an unhealthy and often overweight one, so give this resolution priority in the new year.

  9- Eat healthy

  Spise sundt.

  If you stick with this resolution, you will lose weight and feel better in general. It is a very worthy goal to have!

  10- Study Danish with DanishClass101

  at læse dansk med DanishClass101.com

  Of course! You can only benefit from learning Danish, especially with us! Learning how to speak Danish can keep your brain healthy, it can widen your circle of friends, and improve your chances to land a dream job anywhere in the world. DanishClass101 makes it easy and enjoyable for you to stick to this resolution.

  4. Inspirational New Year Quotes

  Inspirational Quotes

  Everyone knows that it is sometimes very hard to stick to resolutions, and not only over New Year. The reasons for this vary from person to person, but all of us need inspiration every now and then! A good way to remain motivated is to keep inspirational quotes near as reminders that it’s up to us to reach our goals.

  Click here for quotes that will also work well in a card for a special Danish new year greeting!

  Make decorative notes of these in Danish, and keep them close! Perhaps you could stick them above your bathroom mirror, or on your study’s wall. This way you not only get to read Danish incidentally, but also remain inspired to reach your goals! Imagine feeling like giving up on a goal, but reading this quote when you go to the bathroom: “It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.” What a positive affirmation!

  5. Inspirational Language Learning Quotes

  Language Learning Quotes

  Still undecided whether you should enroll with DanishClass101 to learn a new language? There’s no time like the present to decide! Let the following Language Learning Quotes inspire you with their wisdom.

  Click here to read the most inspirational Language Learning Quotes!

  As legendary President Nelson Mandela once said: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.” So, learning how to say Happy New Year in Danish could well be a way into someone special’s heart for you! Let this year be the one where you to learn how to say Happy New Year, and much more, in Danish - it could open many and unexpected doors for you.

  6. How To Say Happy New Year in 31 Languages

  Here’s a lovely bonus for you! Why stop with Danish - learn how to say Happy New Year in 31 other languages too! Watch this video and learn how to pronounce these New Year’s wishes like a native in under two minutes.

  7. Why Enrolling with DanishClass101 Would Be the Perfect New Year’s Gift to Yourself!

  If you are unsure how to celebrate the New Year, why not give yourself a huge gift, and enroll to learn Danish! With more than 12 years of experience behind us, we know that DanishClass101 would be the perfect fit for you. There are so many reasons for this!

  Learning Paths

  • Custom-tailored Learning Paths: Start learning Danish at the level that you are. We have numerous Learning Pathways, and we tailor them just for you based on your goals and interests! What a boon!
  • Marked Progress and Fresh Learning Material Every Week: We make new lessons available every week, with an option to track your progress. Topics are culturally appropriate and useful, such as “Learning how to deliver negative answers politely to a business partner.” Our aim is to equip you with Danish that makes sense!
  • Multiple Learning Tools: Learn in fun, easy ways with resources such 1,000+ video and audio lessons, flashcards, detailed PDF downloads, and mobile apps suitable for multiple devices!
  • Fast Track Learning Option: If you’re serious about fast-tracking your learning, Premium Plus would be the perfect way to go! Enjoy perks such as personalised lessons with ongoing guidance from your own, native-speaking teacher, and one-on-one learning on your mobile app! You will not be alone in your learning. Weekly assignments with non-stop feedback, answers and corrections will ensure speedy progress.
  • Fun and Easy: Keeping the lessons fun and easy-to-learn is our aim, so you will stay motivated by your progress!

  Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

  There’s no reason not to go big in 2018 by learning Danish with DanishClass101. Just imagine how the world can open up for you!

  How to Say ‘Merry Christmas’ in Danish

  How to Say Merry Christmas in Danish

  Do you know any ways to wish someone a ‘Merry Christmas’ in Danish? DanishClass101 brings you easy-to-learn translations and the correct pronunciation of Danish Christmas phrases!

  Christmas is the annual commemorative festival of Christ’s birth in the Western Christian Church. It takes place on December 25th and is usually celebrated with much food and fanfare! However, not all cultures celebrate Christmas. In some countries, Christmas is not even a public holiday! However, many countries have adapted Christmas and its religious meaning to tally with their own beliefs, or simply in acknowledgment of the festival’s importance to other cultures. If you want to impress native Danish speakers with culturally-appropriate Christmas phrases and vocabulary, DanishClass101 will teach you the most important ways to wish someone a ‘Merry Christmas’ in Danish!

  Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Start Learning A Language!

  Table of Contents

  1. Holiday Greetings and Wishes
  2. Must-Know Christmas Day Vocabulary
  3. Twelve Days of Christmas
  4. Top 10 Christmas Characters
  5. How DanishClass101 Can Help You

  1. Holiday Greetings and Wishes for the Holiday Season

  Christmas Words in Danish

  1- Merry Christmas!

  Glædelig jul!

  Do you know how to say ‘Merry Christmas’ in Danish? Learn here how to pronounce it perfectly! ‘Merry’ means to be joyful, to celebrate and generally be in good spirits. So, with this phrase you are wishing someone a joyful, celebratory remembrance of Christ’s birth!

  2- Happy Kwanzaa!

  Glædelig Kwanzaa!

  Surprise your African-American, or West African native friends with this phrase over the Christmas holidays! Kwanzaa is a seven-day, non-religious celebration, starting on Dec 26th each year. It has its roots in African American modern history, and many people celebrate both Kwanzaa and Christmas!

  3- Have a happy New Year!

  Hav et godt nytår!

  In countries where Christmas is not officially celebrated, but a Gregorian calendar is observed, this would be a friendly festive-season wish over New Year.

  4- Happy Hanukkah!

  Glædelig Hanukkah!

  Hanukkah is the beautiful Hebrew festival over November or December each year. It is also called the ‘Festival of Lights’ and is celebrated to commemorate the Jewish freedom of religion.

  5- Have a great winter vacation!

  Hav en god vinterferie!

  This is a good phrase to keep handy if someone doesn’t observe any religious festival over the Christmas holidays! However, this will only be applicable in the Northern hemisphere, where it is winter over Christmas.

  6- See you next year!

  Vi ses næste år!

  Going away on holiday over Christmas season, or saying goodbye to someone about to leave on vacation? This would be a good way to say goodbye to your friends and family.

  7- Warm wishes!

  Varme ønsker!

  An informal, friendly phrase to write in Danish Christmas cards, especially for secular friends who prefer to observe Christmas celebrations without the religious symbolism. It conveys the warmth of friendship and friendly wishes associated with this time of year.

  8- Happy holidays!

  Glædelig jul!

  If you forget how to say ‘Merry Christmas!’ in Danish, this is a safe, generic phrase to use instead.

  9- Enjoy the holidays!

  Nyd ferien!

  After saying ‘Merry Christmas’ in Danish, this would be a good phrase with which to wish Christmas holiday-goers well! It is also good to use for secular friends who don’t celebrate Christmas but take a holiday at this time of the year.

  10- Best wishes for the New Year!

  Bedste ønsker for det nye år!

  This is another way of wishing someone well in the New Year if they observe a Gregorian calendar. New Year’s day would then fall on January 1st.

  2. Must-Know Christmas Day Vocabulary

  Christmas is associated with many traditions and religious symbols in multiple countries across the world. It originated centuries ago in the West with the birth of Christianity, and the celebrations are often embedded with rich cultural significance. So, by now you know how to say Merry Christmas in Danish! Next, learn pertinent vocabulary and phrases pertaining to Christmas, as well as how to pronounce them correctly. At DanishClass101, we make sure you sound like a native speaker!

  1- Christmas

  jul

  This is the Danish word for ‘Christmas’. Most happy Christmas wishes in Danish will include this word!

  2- Snow

  sne

  In most Northern-hemisphere countries, Christmas is synonymous with snow, and for Christmas, the snowman is often dressed as Santa Claus.

  3- Snowflake

  snefnug

  Snowflakes collectively make up snow. A single snowflake is small, white, light like a feather and icy cold! When put under a microscope, the snowflake reveals itself to have the most beautiful, symmetrical patterns. These patterns have become popular Christmas decorations, especially in Western countries.

  4- Snowman

  snemand

  As you guessed - a snowman is only possible to build if it is snowing! What a fun way to spend Christmas day outside.

  5- Turkey

  kalkun

  Roast turkey is the traditional main dish on thousands of lunch tables on Christmas day, mainly in Western countries. What is your favorite Christmas dish?

  6- Wreath

  krans

  Another traditional Western decoration for Christmas, the wreath is an arrangement of flowers, leaves, or stems fastened in a ring. Many families like to hang a Christmas wreath outside on their houses’ front doors.

  7- Reindeer

  rensdyr

  Reindeer are the animals commonly fabled to pull Santa Claus’ sled across the sky! Western Christmas folklore tells of Father Christmas or Santa Claus doing the rounds with his sled, carrying Christmas presents for children, and dropping them into houses through the chimney. But who is Santa Claus?

  8- Santa Claus

  Julemanden

  Santa Claus is a legendary and jolly figure originating in the Western Christian culture. He is known by many names, but is traditionally depicted as a rotund man wearing a red costume with a pointy hat, and sporting a long, snow-white beard!

  9- Elf

  nisse

  An elf is a supernatural creature of folklore with pointy ears, a dainty, humanoid body and a capricious nature. Elves are said to help Santa Claus distribute presents to children over Christmas!

  10- Rudolph the Red-Nosed Reindeer

  Rudolf med den røde Tud

  ‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’ is a Christmas song based on an American children’s story book with the same name. Rudolph is one of Santa’s reindeer. The song became more famous than the book, and can still be heard playing in many shopping malls over Christmas time across the globe!

  11- North Pole

  nordpol

  The cold North Pole is where Santa Claus is reputed to live with his reindeer!

  12- Sled

  slæde

  A sled is a non-motorised land vehicle used to travel over snow in countries where it snows a lot, and is usually pulled by animals such as horses, dogs or reindeer. This one obviously refers to Santa’s sled! Another word for sled is sleigh or sledge.

  13- Present

  gave

  Gift or present giving is synonymous with Christmas Eve and the greatest source of joy for children over this festive time! This tradition signifies that Christ’s birth was a gift to mankind, but not all people who hand out presents over Christmas observe the religious meaning.

  14- Bell

  klokke

  On Christmas Day, or Christmas Eve, many religious celebrants enjoy going to church for a special sermon and Christmas rituals. The start of the sermon is often announced with bells or a bell, if the church has one. For this reason, the sound of ringing bells is often associated with Christmas Day.

  15- Chimney

  skorsten

  The chimney is the entrance Santa Claus uses to deliver children’s presents on Christmas Day, according to folklore! Wonder how the chubby man and his elves stay clean…?!

  16- Fireplace

  pejs

  In most countries where it snows, Christmas is synonymous with a fire or burning embers in houses’ fireplaces. Families huddle around its warmth while opening Christmas presents. Also, this is where Santa Claus is reputed to pop out after his journey down the chimney!

  17- Christmas Day

  Juledag

  This is the official day of commemorative celebration of Christ’s birth, and falls each year on December 25.

  18- Decoration

  dekoration

  Decorations are the colourful trinkets and posters that make their appearance in shops and homes during the Christmas holiday season in many countries! They give the places a celebratory atmosphere in anticipation of the big Christmas celebration. Typical Christmas decorations include colorful photographs and posters, strings of lights, figurines of Santa Claus and the nativity scene, poinsettia flowers, snowflakes and many more.

  19- Stocking

  strømpe

  According to legend, Santa Claus places children’s presents in a red stocking hanging over the fireplace. This has also become a popular decoration, signifying Christmas.

  20- Holly

  kristtorn

  Holly is a shrub native to the UK, and parts of Europe, Africa and Asia. It is characterised by glossy, spiny-toothed leaves, small, whitish flowers, and red berries. Ironically, its significance for Christmas relates to Christ’s crucifixion and suffering rather than his birth. However, the leaves’ distinctive shape and image have become popular Christmas decorations.

  21- Gingerbread house

  honningkagehus

  According to legend, the gingerbread house synonymous with Christmas is related to Christ’s birth place, Bethlehem. Bethlehem literally means ‘House of Bread’. Over centuries, it has become a popular treat over Christmas time in many non-religious households as well.

  22- Candy cane

  bolsjestok

  According to folklore, Christmas candy canes made their appearance first in Germany in the 16th century. A choir master gave children the candy canes to suck on in church in order to keep them quiet during the Christmas sermon! Apparently, the candy is shaped like a cane in remembrance of the shepherds who were the first to visit the baby Jesus. Today, like gingerbread houses, they are still a popular sweet over the festive season!

  23- Mistletoe

  mistelten

  Mistletoe is a parasitic plant that grows on certain trees. In the Middle Ages, it was believed that the mistletoe has magical powers, and could protect a household from evil if hung above a door during December. The belief didn’t last but the habit did, and the mistletoe is another popular Christmas decoration!

  3. Twelve Days of Christmas

  Twelve Days of Christmas

  Wow, you’re doing extremely well! You know how to wish someone a Merry Christmas in Danish, and you learned pertinent vocabulary too! The Twelve Days of Christmas is not very well known in modern times, so, you’re on your way to becoming an expert in Christmas traditions and rituals. Well done!

  The Twelve Days of Christmas, also known as Twelvetide, is a traditional festive period of 12 days dedicated to celebrate the nativity of Christ. Christmas Day is, for many who observe Twelvetide, the first day of this period.

  ‘The Twelve Days of Christmas’ is also a popular Christmas song about a series of gifts given on each day of Twelvetide. According to experts, these gifts were created as a coded reference to important symbols in the Christian church. Here is a list of those gifts mentioned in the song! Do you recognise them?

  4. Top 10 Christmas Characters in American Culture

  Top 10 Christmas Characters

  This is fantastic, you know how to explain almost everything about Christmas in Danish! However, do you know the most popular Christmas characters in American culture? Your knowledge will not be complete without this list.

  5. DanishClass101 Is One Of The Best Online Language Schools Available!

  We don’t just say this - we can prove it! Geared to your personal needs and goals, we have several learning paths from which to choose. From Danish for Absolute Beginners to Advanced Danish, lessons are designed to meet you where you are, and increase your language abilities in fun, easy and interactive lessons! Mastering a new language has never been this easy or enjoyable.

  We have over a decade of experience and research behind us, and it shows! With thousands of audio and video lessons, detailed PDF lessons and notes, as well as friendly, knowledgeable hosts, DanishClass101 is simply unbeatable when it comes to learning correct Danish. Plenty of tools and resources are available when you study with us. New lessons are added every week so material remains fresh and relevant. You also have the option to upgrade and enjoy even more personalised guidance and services. This is a sure way to fast-track your learning!

  So, this Christmas, why don’t you give yourself a present and enroll in DanishClass101? Or give an enrollment as a present to a loved one. It will be a gift with benefits for a whole lifetime, not just over Christmas!

  How to Start Thinking in Danish

  Learn 4 tools and techniques to stop translating in your head and start thinking in Danish

  Going through Danish lessons is enough to get by and learn the basics of Danish, but to truly become fluent you need to be able to think in Danish. This will allow you to have conversations with ease, read smoothly, and comprehensively understand natives. To do this, you need to go beyond just completing daily or weekly lessons.

  We naturally translate in our heads because it’s viewed as the easiest way to learn the definitions needed when learning a language. This way of learning can actually hinder your skills and fluency later on. If your brain has to make neural connections between the word you’re learning, what it means in your native tongue, and the physical object the connection will not be nearly as strong. When you bypass the original translation between Danish and your native language then there is a more basic and strong connection between just the Danish vocabulary word and the tangible object.

  start thinking in Danish

  In this blog post, you will learn the 4 important techniques to easily and naturally begin to speculate about the daily occurrences in your life. The best part is all of these techniques are supported and can be achieved through DanishClass101.com.

  Create Your Free Lifetime Account and Start Learning the whole Danish Language from the Beginning!

  1. Surround yourself with Danish

  Surround Yourself

  By surrounding yourself with Danish constantly you will completely immerse yourself in the language. Without realizing it you’ll be learning pronunciation, sentence structures, grammar, and new vocabulary. You can play music in the background while you’re cooking or have a Danish radio station on while you study. Immersion is a key factor with this learning process because it is one of the easiest things to do, but very effective. Even if you are not giving the program your full attention you will be learning.

  One great feature of DanishClass101.com is the endless podcasts that are available to you. You can even download and listen to them on the go. These podcasts are interesting and are perfect for the intention of immersion, they are easy to listen to as background noise and are interesting enough to give your full attention. Many of them contain stories that you follow as you go through the lessons which push you to keep going.

  2. Learn through observation
  learn through observation

  Learning through observation is the most natural way to learn. Observation is how we all learned our native languages as infants and it’s a wonder why we stop learning this way. If you have patience and learn through observation then Danish words will have their own meanings rather than meanings in reference to your native language. Ideally, you should skip the bilingual dictionary and just buy a dictionary in Danish.

  DanishClass101.com also offers the materials to learn this way. We have numerous video lessons which present situational usage of each word or phrase instead of just a direct translation. This holds true for many of our videos and how we teach Danish.

  3. Speak out loud to yourself
  talk to yourself

  Speaking to yourself in Danish not only gets you in the mindset of Danish, but also makes you listen to how you speak. It forces you to correct any errors with pronunciation and makes it easy to spot grammar mistakes. When you speak out loud talk about what you did that day and what you plan to do the next day. Your goal is to be the most comfortable speaking out loud and to easily create sentences. Once you feel comfortable talking to yourself start consciously thinking in your head about your daily activities and what is going on around you throughout the day.

  With DanishClass101.com you start speaking right away, not only this, but they have you repeat words and conversations after a native Danish speaker. This makes your pronunciation very accurate! With this help, you are on the fast path to making clear and complex sentences and then actively thinking about your day.

  4. Practice daily

  If you don’t practice daily then your progress will be greatly slowed. Many people are tempted to take the 20-30 minutes they should be practicing a day and practice 120 in one day and skip the other days. This isn’t nearly as effective because everyday you practice you are reinforcing the skills and knowledge you have learned. If you practice all in one day you don’t retain the information because the brain can realistically only focus for 30 minutes at most. If you’re studying for 120 minutes on the same subject little of the information will be absorbed. Studying everyday allows you to review material that you went over previous days and absorb a small amount of information at a time.

  It’s tough to find motivation to study everyday, but DanishClass101.com can help. It’s easy to stay motivated with DanishClass101.com because we give you a set learning path, with this path we show how much progress you’ve made. This makes you stick to your goals and keep going!

  Conclusion

  Following the steps and having patience is the hardest part to achieving your goals, it’s not easy learning a new language. You are essentially teaching your brain to categorize the world in a completely new way. Stick with it and you can do it just remember the 4 tools I taught you today! With them, conversations, reading, and understanding will become much easier. The most important thing to remember is to use the tools that DanishClass101.com provides and you will be on your way to being fluent!

  Learn Danish With DanishClass101 Today!

  6 Reasons to Learn a Language Before You Travel

  6 Reasons to Learn a Language Before You Travel

  There are plenty of destinations where you can get by with English, but sometimes you want to do better than just ‘get by’. Here are 6 reasons you should learn the basics of the language of your next trip destination.

  What are the 6 reasons you should learn the basics of the language of your next trip destination?

  1. You will be able to discover your destination better than other tourists.
  Getting by is one thing, but actually experiencing a trip abroad is quite another. No amount of guidebooks and online research can compensate for a basic lack of language ability. Speaking the language of your destination permits you to explore that destination beyond the regular tourist traps. Your language skills will not only allow you to dig into all the hidden gems of your destination, but they will also allow you to mingle with the locals to get a true experience on your holiday. Think of it this way: you’re not restricted to talking to the people at the tourist desk anymore.

  2. Knowing how to communicate with local police or medical personnel can be life-saving.
  Before you leave for your destination, make sure you learn how to ask for help in that destination’s local tongue. Do you know how to ask the waiter if this dish has peanuts in it? Or tell your host family that you’re allergic to fish? Can you tell the local doctor where it hurts? Moreover, an awareness of an environment improves your chance of remaining safe inside it. For example, walking around a busy marketplace, dazzled by an unfamiliar language, signs and accents will instantly render any tourist a more attractive mark for pickpockets. Communicating with other people, asking questions and looking confident will make you look like a semi-local yourself, and will ward off potential thieves.

  Click here for Danish Survival Phrases that will help you in almost every situation

  3. It helps you relax.
  Traveling is much less stressful when you understand what that announcement at the airport was saying, or if this bus line reaches your hotel. These things stress you out when traveling and they disappear when you understand the language. This allows you to focus on planning your trip in a better, easier way.

  Speaking the language can provide you with a way to get to know people you’d never otherwise have the opportunity to speak with.

  4. Speaking the language can provide you with a way to get to know people you’d never otherwise have the opportunity to speak with.
  Sometimes those relationships turn into friendships, and other times they’re nothing more than a lively conversation. Either way, as Nelson Mandela said: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.” When you approach someone – even staff at a store or restaurant – with English, rather than their own language, an invisible divide has already been erected. Making even a small effort to communicate in the language of the place you’re visiting can go a long way and you’ll find many more doors open up to you as a result.

  Click here for absolute beginner’s Danish lessons

  If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.

  5. You’ll be a better ambassador for your country.
  If we’re honest with ourselves, we know very little about other countries and cultures, especially the local politics. And what we do know is often filtered to us by the media, which tends to represent only certain interests. When you can speak the local language, you’re able to answer questions that curious locals have about your country and culture. Are you frustrated with how your country is presented in global news? Are you embarrassed by your country’s leaders and want to make it clear that not everyone is like that where you’re from? This is a very good opportunity to share your story with people who have no one else to ask. We all have a responsibility to be representatives of the place we come from.

  6. Learning another language can fend off Alzheimer’s, keep your brain healthy and generally make you smarter.
  For more information, check out this blog post about the 5 Benefits of Learning a New Language.