DanishClass101.com Blog
Learn Danish with Free Daily
Audio and Video Lessons!
Start Your Free Trial 6 FREE Features

Archive for the 'Danish Holidays' Category

Fars Dag: How to Celebrate Father’s Day in Denmark

Father’s Day (or Fars Dag), admittedly, isn’t the most celebrated of Danish holidays, but that doesn’t mean that Danish fathers are left out in the cold! Keeping in mind that it takes place on the same date as the Constitution Day of Denmark, the honor and appreciation fathers are shown means that much more.

At DanishClass101.com, we hope to make learning about Danish holidays and traditions both fun and informative! After all, learning about a country’s culture is a vital step forward in mastering the language.

So let’s get started!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

1. What is Father’s Day in Denmark?

Father’s Day is easily overlooked because of Constitution Day, as both fall on June 5 every year.

The day is in many ways similar to Mother’s Day, but a significant difference is that most fathers probably take it less personally if the family has not remembered what day it is. They have often forgotten it themselves.

Of course, you can also find expectant fathers around the country on Father’s Day. And even more children with a guilty conscience about having forgotten it—especially adult children.

It is believed that Father’s Day stands in the shadow of Mother’s Day because the father role has not had an equal need to be celebrated and receive extra attention like the housewife role over time.

2. Father’s Day Date: When is Father’s Day?

Father's Day is on a Sunday

Denmark celebrates Father’s Day each year on June 5, which happens to be the same date as the Danish Constitution Day. For this reason, on Constitution Day, Denmark tends to put Father’s Day on a shelf, though there are still a few typical traditions which we outlined below.

3. Reading Practice: Father’s Day Celebrations

Showing Appreciation for Dad

How do the Danish celebrate Father’s Day? Read the Danish text below to find out about Danish holiday food for Father’s Day, and other Father’s Day celebrations in Denmark. You can find the English translation directly below it.

Men de, som ikke har glemt dagen, køber som regel gaver i form af øl, vin eller stærkere drikkevarer, chokolade, en god middag eller en oplevelsespakke. Nogle vælger også at købe, hvad man måske kan betragte som typiske ting, som fædre altid kan bruge. For eksempel værktøj, underbukser eller udstyr til grillen.

Traditioner for fars dag varierer fra familie til familie.

Har man for eksempel mindre børn, kan man som far næsten med sikkerhed forvente at få en hjemmelavet gave. Men noget andet, som normalt også hører med til gaven, er et hjemmelavet kort. I kortet står der venlige ord og kærlige hilsner, som måske betyder mere for en far, end blomster gør på mors dag.

I nogle familier kan det være tradition at servere morgenmad på sengen eller bare gøre lidt ekstra ud af morgenmaden.

Andre vælger måske at vente til om eftermiddagen og overraske med kage, hvorpå der for eksempel står skrevet ‘far’ med glasur.

Selvfølgelig er der også nogle, som venter med at fejre fars dag til om aftenen, hvor hele familien spiser ude eller laver manden i husets livret derhjemme.

Nogle fædre kan måske også lide bare at få lov til at være i fred.

But those who have not forgotten the day usually purchase gifts in the form of beer, wine, or stronger beverages, chocolate, a good dinner, or an experience package. Some also choose to buy what one might consider as typical things that fathers can always use. For example, tools, underpants, or equipment for the barbecue.

Traditions for Father’s Day vary from family to family.

For example, if you have small children, as a father you can almost certainly expect to get a homemade gift. But something else that also normally comes with the gift is a homemade card. Kind words and loving greetings are written in the card, which may mean more to a father than flowers do on Mother’s Day.

In some families, it may be tradition to serve breakfast in bed or just make a little extra out of the breakfast.

Others may choose to wait till the afternoon and surprise with cake on which, for example, “Father” is written in icing.

Of course, there are also some people who wait to celebrate Father’s Day until the evening, when the whole family eats out or makes the man of the house’s favorite food at home.

Some fathers may also like to just to be left in peace.

4. Communication Problems…

Do you know why Father’s Day is not celebrated on the second Sunday in November as in the other Nordic countries?

Because the Board of Nordic traders, who would rather have Father’s Day to be in the fall, forgot to communicate the changing of the date properly. So Denmark held on to June 5.

5. Useful Vocabulary for Father’s Day in Denmark

Coffee, Donut, and Gifts

Here’s some vocabulary for Father’s Day in Denmark!

 • Søndag — “Sunday”
 • Søn — “Son”
 • Datter — “Daughter”
 • Far — “Father”
 • Aftensmad — “Dinner
 • Elske — “Love”
 • Gave — “Present”
 • Lykønskningskort — “Greeting card”
 • Fejre — “Celebrate”
 • Gavekort — “Gift certificate”
 • Fars dag — “Father’s Day”

To hear each vocabulary word pronounced, check out our Danish Father’s Day vocabulary list. Here, each word is listed alongside an audio file of its pronunciation.

Conclusion

What do Father’s Day traditions look like in your country? Are they similar or very different? Let us know in the comments!

To delve even deeper into Danish culture and the language, visit us at DanishClass101.com. We make it fun to learn Danish, while providing you with valuable information and practical learning tools for every student. Check out our free vocabulary lists, insightful blog posts like this one, and participate in our online community discussions! By upgrading to Premium Plus, you can also begin using our MyTeacher program, which allows you to learn Danish one-on-one with your own personal Danish teacher!

Keep studying and putting in the good effort, and before you know it, you’ll be speaking Danish like a native! And DanishClass101.com will be here for every step of that journey.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

How to Celebrate the Easter Holiday in Denmark

For the Easter holiday, Denmark celebrates all week long. But the Monday after Easter (Easter Monday) is especially a time of celebration for the Danish.

Learn all about the Easter Monday traditions of the Danish, and get an answer to the question “Why do we celebrate Easter Monday?” with DanishClass101.com! We hope to make this learning experience fun and insightful for you. So let’s get started, and delve into Easter Monday’s meaning in Denmark.

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Improve Your Language Skills!

1. What is Easter Monday in Denmark?

Is the Monday after Easter a holiday?

Well, Easter includes Palm Sunday, Holy Thursday, Good Friday, Easter Sunday, and Easter Day. Together they form the Easter break, where most people are off from work and school, and the stores are closed. Easter Monday is the main day of celebration for the Danish, and is celebrated with an Easter Monday lunch.

Easter in Denmark is celebrated religiously as the week leading up to Jesus’s crucifixion and the day of his resurrection.

2. When is it?

Easter Eggs and Flowers

The date of Easter Monday varies from year to year, so for your convenience, here’s this holiday’s date for the next ten years.

 • 2019: April 22
 • 2020: April 13
 • 2021: April 5
 • 2022: April 18
 • 2023: April 10
 • 2024: April 1
 • 2025: April 21
 • 2026: April 6
 • 2027: March 29
 • 2028: April 17

3. How is it Celebrated?

Jesus Image in Stained Glass

How is Easter celebrated in Denmark? Read the Danish text below to find out (you can find the English translation directly below it).


I påsken holdes der mange påskefrokoster, hvor man spiser retter, der unægteligt ligner dem, man får til julefrokost. Der er fisk og smørrebrød, lune retter og til sidst ostebord. De lune retter må gerne indeholde lam, kylling eller æg. Hertil drikker man oftest påskebryg og så selvfølgelig snaps.

Påskens farve er gul og grøn, og pynten består af påskeæg, påskekyllinger, påskelam og påskeharer.

Alle fire symboliserer frugtbarhed, men i gamle dage kunne ægget også være et tegn på, at man var fri fra skyld eller gæld.

Derudover hører tulipaner, påskeliljer og vintergækker som forårsbebudere også påsken til. Og det er meget almindeligt at have grene med små skud. Nogle laver egen påskepynt ved at puste æg og derefter male de tomme skaller.

I Danmark er påskeæg oftest af chokolade og kan fås i forskellige størrelser eller formet som en påskehare. Men man kan også få påskeæg af pap, som så kan indeholde slik eller små chokoladeæg.

Dyrere påskeæg er med marcipan- og nougatfyld og er dækket af et tykt lag chokolade.

En sjov måde at få påskeæg på især for børn er ved at tage på æggejagt i haven, hvor påskeharen har gemt sine æg rundt omkring.

Til påske sendes der gækkebreve. Klip et mønster i et papir og skriv et digt og dit navn med prikker. Gætter modtageren afsenderen, skylder afsenderen et påskeæg. Hvis ikke, er det omvendt.

During Easter, many host Easter lunches, where food quite similar to the Christmas lunch is served. Examples include fish and open sandwiches, warm dishes, and a cheese tray. Warm dishes are often lamb, chicken, or eggs. With this the drinks served will typically be Easter brew and of course snaps.

The official color of Easter is yellow, and the decorations include Easter eggs, Easter chickens, Easter lamb, and Easter Bunnies.

All four represent fertility, but in the old days, the egg often meant that one was freed from guilt or debt.

In addition, tulips, daffodils, and snowdrops, which serve as universal symbols of spring, belong to Easter. And it is very common to see branches with small buds. Some people make Easter decorations by blowing out the contents of the egg and painting the shells.

In Denmark, you’ll find that most Easter eggs consist of chocolate and are available in various sizes, or shaped like an Easter Bunny. You can also get Easter eggs made of cardboard that contain candy or little chocolate eggs.

More expensive Easter eggs contain marzipan and nougat, and are covered by a thick layer of chocolate.

A fun way to get Easter eggs, especially for children, is to go hunting for them in the garden, where the Easter Bunny has hidden its eggs all over the place.

For Easter, people send each other gækkebreve. Cut a pattern in paper and write your name using dots; if the recipient can guess the sender, the sender owes an Easter egg. If not, the opposite is true.

4. Additional Information

Do you know the name of the day when the Easter brew is launched?

It’s called P-Day and is mostly celebrated by students. The “P” obviously stands for “Easter brew” (Påskebryg), as the “J” stands for “Christmas brew” (Julebryg). The launch of the Easter brew isn’t as heavily celebrated as the Christmas brew.

5. Must-know Vocab

Black and White Photos

Here’s some vocabulary you should know for Easter Monday in Denmark!

 • Påske — “Easter”
 • Påskedag — “Easter Sunday”
 • Fejring — “Celebration”
 • Anden Påskedag — “Easter Monday”
 • Folkekirke — “Established church”
 • Mindes — “Remember”
 • Opstå — “Arise”
 • Kristus — “Christ”
 • Discipel — “Disciple”
 • Helligdag — “Holiday”
 • Opstandelse — “Resurrection”
 • Minde — “Memory”

To hear each word pronounced, check out our Danish Easter Monday vocabulary list. Here, you’ll find each word accompanied by an audio of its pronunciation.

Conclusion

We hope you enjoyed learning about Denmark’s Easter Monday with us. What do you think about how the Danish celebrate Easter? Are celebrations similar in your country? Let us know in the comments!

To learn more about the culture of Denmark and the Danish language, visit us at DanishClass101.com. We offer an array of insightful blog posts, free vocabulary lists, and an online community to discuss lessons with fellow students. You can also create a Premium Plus account to take advantage of our MyTeacher program and learn Danish with your own personal Danish teacher!

Know that all of your hard work is going to pay off and make you a fluent Danish speaker—and we’ll be here for the entire way there! Best wishes, and happy Easter!

How to Say Happy New Year in Danish & New Year Wishes

Learn all the Danish New Year wishes online, in your own time, on any device! Join DanishClass101 for a special Danish New Year celebration!

How to Say Happy New Year in Danish

Can you relate to the year passing something like this: “January, February, March - December!”? Many people do! Quantum physics teaches us that time is relative, and few experiences illustrate this principle as perfectly as when we reach the end of a year. To most of us, it feels like the old one has passed in the blink of an eye, while the new year lies ahead like a very long journey! However, New Year is also a time to celebrate beginnings, and to say goodbye to what has passed. This is true in every culture, no matter when New Year is celebrated.

So, how do you say Happy New Year in Danish? Let a native teach you! At DanishClass101, you will learn how to correctly greet your friends over New Year, and wish them well with these Danish New Year wishes!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

Table of Contents

 1. How to Celebrate New Year in Denmark
 2. Must-Know Danish Words & Phrases for the New Year!
 3. Top 10 New Year’s Resolutions in Danish
 4. Inspirational New Year Quotes
 5. Inspirational Language Learning Quotes
 6. How To Say Happy New Year in 31 Languages
 7. How DanishClass101 Can Help You Learn Danish

But let’s start with some vocabulary for Danish New Year celebrations, very handy for conversations.

1. How to Celebrate New Year in Denmark

How to Celebrate New Year

In Denmark, the New Year’s party continues into New Year’s Day on January 1st. But instead of warming up until midnight with food and amusement, the day starts with a bang, and the excitement gradually decreases by the hour.

Do you know how many New Year’s speeches Queen Margrethe the Second has delivered as of December 31, 2016?

If you don’t already know, you’ll find out a bit later, so keep reading!

The biggest event on New Year’s Day is of course the fireworks that fill the skies when the clock in the Town Hall Square reaches 1 out of 12 beats.
Next, everyone wishes each other a happy new year while sipping champagne and eating almond cake. Most people watch the fireworks outside, so it is important to wear protective goggles if there are neighbours who are crazy about fireworks nearby. This is the only day of the year it’s legal to use fireworks without a special permit.

When the bells in the Town Hall Square in Copenhagen has chimed through all 12 beats, Denmark’s radio girl choir sing on TV the song “Be welcome, year of our lord.” You can sing or hum along right from your living room. After the national anthem is sung, but most people don’t stay to hear it since the party has gone outside or to the city to see fireworks. Since New Year’s Day is a holiday, the party will often continue into the wee hours until early morning.

Most stores are usually closed, and only a few restaurants choose to remain open on January 1st, especially fast food chains and barbecue places. That is why some people choose to end the night shortly after the fireworks to get some sleep before going to work. Many young people do party all night, work, and sleep when they get off work.

Because of major hangovers, the TV shows on January 1st are nothing but entertainment and easy-to-watch shows from your couch or bed. Examples of this would be the New Year’s Concert and ski jumps.

And now I’ll give you the answer to the earlier quiz.

Do you know how many New Year’s speeches Queen Margrethe the Second has delivered as of December 31, 2016?

As of December 31, 2016 she has delivered 46 New Year’s speeches.

Happy New Year!
Hav et godt nytår!

2. Must-Know Danish Words & Phrases for the New Year!

Danish Words & Phrases for the New Year

1- Year

år

This is pretty self-explanatory. Most countries follow a Gregorian calendar, which has approximately 365 days in a year, while in some cultures, other year designations are also honored. Therefore, New Year’s day in Denmark could fall on a different day than in your country. When do you celebrate New Year?

2- Midnight

midnat

The point in time when a day ends and a new one starts. Many New Year celebrants prefer to stay awake till midnight, and greet the new annum as it breaks with fanfare and fireworks!

3- New Year’s Day

Nytårsdag

In most countries, the new year is celebrated for one whole day. On the Gregorian calendar, this falls on January 1st. On this day, different cultures engage in festive activities, like parties, parades, big meals with families and many more.

You can do it!

4- Party

fest

A party is most people’s favorite way to end the old year, and charge festively into the new one! We celebrate all we accomplished in the old year, and joyfully anticipate what lies ahead.

5- Dancing

dans

Usually, when the clock strikes midnight and the New Year officially begins, people break out in dance! It is a jolly way to express a celebratory mood with good expectations for the year ahead. Also, perhaps, that the old year with its problems has finally passed! Dance parties are also a popular way to spend New Year’s Eve in many places.

6- Champagne

champagne

Originating in France, champagne is a bubbly, alcoholic drink that is often used to toast something or someone during celebrations.

7- Fireworks

fyrværkeri

These are explosives that cause spectacular effects when ignited. They are popular for announcing the start of the new year with loud noises and colorful displays! In some countries, fireworks are set off to scare away evil spirits. In others, the use of fireworks is forbidden in urban areas due to their harmful effect on pets. Most animals’ hearing is much more sensitive than humans’, so this noisy display can be very frightful and traumatising to them.

Happy Near Year!

8- Countdown

nedtælling

This countdown refers to New Year celebrants counting the seconds, usually backward, till midnight, when New Year starts - a great group activity that doesn’t scare animals, and involves a lot of joyful shouting when the clock strikes midnight!

9- New Year’s Holiday

nytårsdag helligdag

In many countries, New Year’s Day is a public holiday - to recuperate from the party the previous night, perhaps! Families also like to meet on this day to enjoy a meal and spend time together.

10- Confetti

konfetti

In most Western countries, confetti is traditionally associated with weddings, but often it is used as a party decoration. Some prefer to throw it in the air at the strike of midnight on New Year’s Eve.

11- New Year’s Eve

Nytårsaften

This is the evening before New Year breaks at midnight! Often, friends and family meet for a party or meal the evening before, sometimes engaging in year-end rituals. How are you planning to give your New Year greetings in 2018?

12- Toast

skål

A toast is a type of group-salutation that involves raising your glass to drink with others in honor of something or someone. A toast to the new year is definitely in order!

13- Resolution

forsæt

Those goals or intentions you hope to, but seldom keep in the new year! Many people consider the start of a new year to be the opportune time for making changes or plans. Resolutions are those intentions to change, or the plans. It’s best to keep your resolutions realistic so as not to disappoint yourself!

14- Parade

parade

New Year celebrations are a huge deal in some countries! Parades are held in the streets, often to celebratory music, with colorful costumes and lots of dancing. Parades are like marches, only less formal and way more fun. At DanishClass101, you can engage in forums with natives who can tell you what Danish New Year celebrations are like!

3. Top 10 New Year’s Resolutions

New Year’s Resolutions List

So, you learned the Danish word for ‘resolution’. Fabulous! Resolutions are those goals and intentions that we hope to manifest in the year that lies ahead. The beginning of a new year serves as a good marker in time to formalise these. Some like to do it in writing, others only hold these resolutions in their hearts. Here are our Top 10 New Year’s resolutions at DanishClass101 - what are yours?

Learn these phrases and impress your Danish friends with your vocabulary.

New Year's Resolutions

1- Read more

Læse mere.

Reading is a fantastic skill that everyone can benefit from. You’re a business person? Apparently, successful business men and women read up to 60 books a year. This probably excludes fiction, so better scan your library or Amazon for the top business reads if you plan to follow in the footsteps of the successful! Otherwise, why not make it your resolution to read more Danish in the new year? You will be surprised by how much this will improve your Danish language skills!

2- Spend more time with family

Tilbringe mere tid med familien.

Former US President George Bush’s wife, Barbara Bush, was quoted as having said this: “At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, a parent.” This is very true! Relationships are often what gives life meaning, so this is a worthy resolution for any year.

3- Lose weight

Tabe sig.

Hands up, how many of you made this new year’s resolution last year too…?! This is a notoriously difficult goal to keep, as it takes a lot of self discipline not to eat unhealthily. Good luck with this one, and avoid unhealthy fad diets!

4- Save money

Spare penge.

Another common and difficult resolution! However, no one has ever been sorry when they saved towards reaching a goal. Make it your resolution to save money to upgrade your subscription to DanishClass101’s Premium PLUS option in the new year - it will be money well spent!

5- Quit smoking

Stoppe med at ryge.

This is a resolution that you should definitely keep, or your body could punish you severely later! Smoking is a harmful habit with many hazardous effects on your health. Do everything in your power to make this resolution come true in the new year, as your health is your most precious asset.

6- Learn something new

Lære noget nyt.

Science has proven that learning new skills can help keep brain diseases such as dementia and Alzheimer’s at bay! It can even slow down the progression of the disease. So, keep your brain healthy by learning to speak a new language, studying towards a qualification, learning how to sew, or how to play chess - no matter how old you are, the possibilities are infinite!

7- Drink less

Drikke mindre.

This is another health resolution that is good to heed any time of the year. Excessive drinking is associated with many diseases, and its effect can be very detrimental to good relationships too. Alcohol is a poison and harmful for the body in large quantities!

8- Exercise regularly

Træne regelmæssigt.

This resolution goes hand-in-hand with ‘Lose weight’! An inactive body is an unhealthy and often overweight one, so give this resolution priority in the new year.

9- Eat healthy

Spise sundt.

If you stick with this resolution, you will lose weight and feel better in general. It is a very worthy goal to have!

10- Study Danish with DanishClass101

at læse dansk med DanishClass101.com

Of course! You can only benefit from learning Danish, especially with us! Learning how to speak Danish can keep your brain healthy, it can widen your circle of friends, and improve your chances to land a dream job anywhere in the world. DanishClass101 makes it easy and enjoyable for you to stick to this resolution.

4. Inspirational New Year Quotes

Inspirational Quotes

Everyone knows that it is sometimes very hard to stick to resolutions, and not only over New Year. The reasons for this vary from person to person, but all of us need inspiration every now and then! A good way to remain motivated is to keep inspirational quotes near as reminders that it’s up to us to reach our goals.

Click here for quotes that will also work well in a card for a special Danish new year greeting!

Make decorative notes of these in Danish, and keep them close! Perhaps you could stick them above your bathroom mirror, or on your study’s wall. This way you not only get to read Danish incidentally, but also remain inspired to reach your goals! Imagine feeling like giving up on a goal, but reading this quote when you go to the bathroom: “It does not matter how slowly you go, as long as you do not stop.” What a positive affirmation!

5. Inspirational Language Learning Quotes

Language Learning Quotes

Still undecided whether you should enroll with DanishClass101 to learn a new language? There’s no time like the present to decide! Let the following Language Learning Quotes inspire you with their wisdom.

Click here to read the most inspirational Language Learning Quotes!

As legendary President Nelson Mandela once said: “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.” So, learning how to say Happy New Year in Danish could well be a way into someone special’s heart for you! Let this year be the one where you to learn how to say Happy New Year, and much more, in Danish - it could open many and unexpected doors for you.

6. How To Say Happy New Year in 31 Languages

Here’s a lovely bonus for you! Why stop with Danish - learn how to say Happy New Year in 31 other languages too! Watch this video and learn how to pronounce these New Year’s wishes like a native in under two minutes.

7. Why Enrolling with DanishClass101 Would Be the Perfect New Year’s Gift to Yourself!

If you are unsure how to celebrate the New Year, why not give yourself a huge gift, and enroll to learn Danish! With more than 12 years of experience behind us, we know that DanishClass101 would be the perfect fit for you. There are so many reasons for this!

Learning Paths

 • Custom-tailored Learning Paths: Start learning Danish at the level that you are. We have numerous Learning Pathways, and we tailor them just for you based on your goals and interests! What a boon!
 • Marked Progress and Fresh Learning Material Every Week: We make new lessons available every week, with an option to track your progress. Topics are culturally appropriate and useful, such as “Learning how to deliver negative answers politely to a business partner.” Our aim is to equip you with Danish that makes sense!
 • Multiple Learning Tools: Learn in fun, easy ways with resources such 1,000+ video and audio lessons, flashcards, detailed PDF downloads, and mobile apps suitable for multiple devices!
 • Fast Track Learning Option: If you’re serious about fast-tracking your learning, Premium Plus would be the perfect way to go! Enjoy perks such as personalised lessons with ongoing guidance from your own, native-speaking teacher, and one-on-one learning on your mobile app! You will not be alone in your learning. Weekly assignments with non-stop feedback, answers and corrections will ensure speedy progress.
 • Fun and Easy: Keeping the lessons fun and easy-to-learn is our aim, so you will stay motivated by your progress!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Master A Language!

There’s no reason not to go big in 2018 by learning Danish with DanishClass101. Just imagine how the world can open up for you!

How to Say ‘Merry Christmas’ in Danish

How to Say Merry Christmas in Danish

Do you know any ways to wish someone a ‘Merry Christmas’ in Danish? DanishClass101 brings you easy-to-learn translations and the correct pronunciation of Danish Christmas phrases!

Christmas is the annual commemorative festival of Christ’s birth in the Western Christian Church. It takes place on December 25th and is usually celebrated with much food and fanfare! However, not all cultures celebrate Christmas. In some countries, Christmas is not even a public holiday! However, many countries have adapted Christmas and its religious meaning to tally with their own beliefs, or simply in acknowledgment of the festival’s importance to other cultures. If you want to impress native Danish speakers with culturally-appropriate Christmas phrases and vocabulary, DanishClass101 will teach you the most important ways to wish someone a ‘Merry Christmas’ in Danish!

Log in to Download Your Free Cheat Sheet - How to Start Learning A Language!

Table of Contents

 1. Holiday Greetings and Wishes
 2. Must-Know Christmas Day Vocabulary
 3. Twelve Days of Christmas
 4. Top 10 Christmas Characters
 5. How DanishClass101 Can Help You

1. Holiday Greetings and Wishes for the Holiday Season

Christmas Words in Danish

1- Merry Christmas!

Glædelig jul!

Do you know how to say ‘Merry Christmas’ in Danish? Learn here how to pronounce it perfectly! ‘Merry’ means to be joyful, to celebrate and generally be in good spirits. So, with this phrase you are wishing someone a joyful, celebratory remembrance of Christ’s birth!

2- Happy Kwanzaa!

Glædelig Kwanzaa!

Surprise your African-American, or West African native friends with this phrase over the Christmas holidays! Kwanzaa is a seven-day, non-religious celebration, starting on Dec 26th each year. It has its roots in African American modern history, and many people celebrate both Kwanzaa and Christmas!

3- Have a happy New Year!

Hav et godt nytår!

In countries where Christmas is not officially celebrated, but a Gregorian calendar is observed, this would be a friendly festive-season wish over New Year.

4- Happy Hanukkah!

Glædelig Hanukkah!

Hanukkah is the beautiful Hebrew festival over November or December each year. It is also called the ‘Festival of Lights’ and is celebrated to commemorate the Jewish freedom of religion.

5- Have a great winter vacation!

Hav en god vinterferie!

This is a good phrase to keep handy if someone doesn’t observe any religious festival over the Christmas holidays! However, this will only be applicable in the Northern hemisphere, where it is winter over Christmas.

6- See you next year!

Vi ses næste år!

Going away on holiday over Christmas season, or saying goodbye to someone about to leave on vacation? This would be a good way to say goodbye to your friends and family.

7- Warm wishes!

Varme ønsker!

An informal, friendly phrase to write in Danish Christmas cards, especially for secular friends who prefer to observe Christmas celebrations without the religious symbolism. It conveys the warmth of friendship and friendly wishes associated with this time of year.

8- Happy holidays!

Glædelig jul!

If you forget how to say ‘Merry Christmas!’ in Danish, this is a safe, generic phrase to use instead.

9- Enjoy the holidays!

Nyd ferien!

After saying ‘Merry Christmas’ in Danish, this would be a good phrase with which to wish Christmas holiday-goers well! It is also good to use for secular friends who don’t celebrate Christmas but take a holiday at this time of the year.

10- Best wishes for the New Year!

Bedste ønsker for det nye år!

This is another way of wishing someone well in the New Year if they observe a Gregorian calendar. New Year’s day would then fall on January 1st.

2. Must-Know Christmas Day Vocabulary

Christmas is associated with many traditions and religious symbols in multiple countries across the world. It originated centuries ago in the West with the birth of Christianity, and the celebrations are often embedded with rich cultural significance. So, by now you know how to say Merry Christmas in Danish! Next, learn pertinent vocabulary and phrases pertaining to Christmas, as well as how to pronounce them correctly. At DanishClass101, we make sure you sound like a native speaker!

1- Christmas

jul

This is the Danish word for ‘Christmas’. Most happy Christmas wishes in Danish will include this word!

2- Snow

sne

In most Northern-hemisphere countries, Christmas is synonymous with snow, and for Christmas, the snowman is often dressed as Santa Claus.

3- Snowflake

snefnug

Snowflakes collectively make up snow. A single snowflake is small, white, light like a feather and icy cold! When put under a microscope, the snowflake reveals itself to have the most beautiful, symmetrical patterns. These patterns have become popular Christmas decorations, especially in Western countries.

4- Snowman

snemand

As you guessed - a snowman is only possible to build if it is snowing! What a fun way to spend Christmas day outside.

5- Turkey

kalkun

Roast turkey is the traditional main dish on thousands of lunch tables on Christmas day, mainly in Western countries. What is your favorite Christmas dish?

6- Wreath

krans

Another traditional Western decoration for Christmas, the wreath is an arrangement of flowers, leaves, or stems fastened in a ring. Many families like to hang a Christmas wreath outside on their houses’ front doors.

7- Reindeer

rensdyr

Reindeer are the animals commonly fabled to pull Santa Claus’ sled across the sky! Western Christmas folklore tells of Father Christmas or Santa Claus doing the rounds with his sled, carrying Christmas presents for children, and dropping them into houses through the chimney. But who is Santa Claus?

8- Santa Claus

Julemanden

Santa Claus is a legendary and jolly figure originating in the Western Christian culture. He is known by many names, but is traditionally depicted as a rotund man wearing a red costume with a pointy hat, and sporting a long, snow-white beard!

9- Elf

nisse

An elf is a supernatural creature of folklore with pointy ears, a dainty, humanoid body and a capricious nature. Elves are said to help Santa Claus distribute presents to children over Christmas!

10- Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Rudolf med den røde Tud

‘Rudolph the Red-Nosed Reindeer’ is a Christmas song based on an American children’s story book with the same name. Rudolph is one of Santa’s reindeer. The song became more famous than the book, and can still be heard playing in many shopping malls over Christmas time across the globe!

11- North Pole

nordpol

The cold North Pole is where Santa Claus is reputed to live with his reindeer!

12- Sled

slæde

A sled is a non-motorised land vehicle used to travel over snow in countries where it snows a lot, and is usually pulled by animals such as horses, dogs or reindeer. This one obviously refers to Santa’s sled! Another word for sled is sleigh or sledge.

13- Present

gave

Gift or present giving is synonymous with Christmas Eve and the greatest source of joy for children over this festive time! This tradition signifies that Christ’s birth was a gift to mankind, but not all people who hand out presents over Christmas observe the religious meaning.

14- Bell

klokke

On Christmas Day, or Christmas Eve, many religious celebrants enjoy going to church for a special sermon and Christmas rituals. The start of the sermon is often announced with bells or a bell, if the church has one. For this reason, the sound of ringing bells is often associated with Christmas Day.

15- Chimney

skorsten

The chimney is the entrance Santa Claus uses to deliver children’s presents on Christmas Day, according to folklore! Wonder how the chubby man and his elves stay clean…?!

16- Fireplace

pejs

In most countries where it snows, Christmas is synonymous with a fire or burning embers in houses’ fireplaces. Families huddle around its warmth while opening Christmas presents. Also, this is where Santa Claus is reputed to pop out after his journey down the chimney!

17- Christmas Day

Juledag

This is the official day of commemorative celebration of Christ’s birth, and falls each year on December 25.

18- Decoration

dekoration

Decorations are the colourful trinkets and posters that make their appearance in shops and homes during the Christmas holiday season in many countries! They give the places a celebratory atmosphere in anticipation of the big Christmas celebration. Typical Christmas decorations include colorful photographs and posters, strings of lights, figurines of Santa Claus and the nativity scene, poinsettia flowers, snowflakes and many more.

19- Stocking

strømpe

According to legend, Santa Claus places children’s presents in a red stocking hanging over the fireplace. This has also become a popular decoration, signifying Christmas.

20- Holly

kristtorn

Holly is a shrub native to the UK, and parts of Europe, Africa and Asia. It is characterised by glossy, spiny-toothed leaves, small, whitish flowers, and red berries. Ironically, its significance for Christmas relates to Christ’s crucifixion and suffering rather than his birth. However, the leaves’ distinctive shape and image have become popular Christmas decorations.

21- Gingerbread house

honningkagehus

According to legend, the gingerbread house synonymous with Christmas is related to Christ’s birth place, Bethlehem. Bethlehem literally means ‘House of Bread’. Over centuries, it has become a popular treat over Christmas time in many non-religious households as well.

22- Candy cane

bolsjestok

According to folklore, Christmas candy canes made their appearance first in Germany in the 16th century. A choir master gave children the candy canes to suck on in church in order to keep them quiet during the Christmas sermon! Apparently, the candy is shaped like a cane in remembrance of the shepherds who were the first to visit the baby Jesus. Today, like gingerbread houses, they are still a popular sweet over the festive season!

23- Mistletoe

mistelten

Mistletoe is a parasitic plant that grows on certain trees. In the Middle Ages, it was believed that the mistletoe has magical powers, and could protect a household from evil if hung above a door during December. The belief didn’t last but the habit did, and the mistletoe is another popular Christmas decoration!

3. Twelve Days of Christmas

Twelve Days of Christmas

Wow, you’re doing extremely well! You know how to wish someone a Merry Christmas in Danish, and you learned pertinent vocabulary too! The Twelve Days of Christmas is not very well known in modern times, so, you’re on your way to becoming an expert in Christmas traditions and rituals. Well done!

The Twelve Days of Christmas, also known as Twelvetide, is a traditional festive period of 12 days dedicated to celebrate the nativity of Christ. Christmas Day is, for many who observe Twelvetide, the first day of this period.

‘The Twelve Days of Christmas’ is also a popular Christmas song about a series of gifts given on each day of Twelvetide. According to experts, these gifts were created as a coded reference to important symbols in the Christian church. Here is a list of those gifts mentioned in the song! Do you recognise them?

4. Top 10 Christmas Characters in American Culture

Top 10 Christmas Characters

This is fantastic, you know how to explain almost everything about Christmas in Danish! However, do you know the most popular Christmas characters in American culture? Your knowledge will not be complete without this list.

5. DanishClass101 Is One Of The Best Online Language Schools Available!

We don’t just say this - we can prove it! Geared to your personal needs and goals, we have several learning paths from which to choose. From Danish for Absolute Beginners to Advanced Danish, lessons are designed to meet you where you are, and increase your language abilities in fun, easy and interactive lessons! Mastering a new language has never been this easy or enjoyable.

We have over a decade of experience and research behind us, and it shows! With thousands of audio and video lessons, detailed PDF lessons and notes, as well as friendly, knowledgeable hosts, DanishClass101 is simply unbeatable when it comes to learning correct Danish. Plenty of tools and resources are available when you study with us. New lessons are added every week so material remains fresh and relevant. You also have the option to upgrade and enjoy even more personalised guidance and services. This is a sure way to fast-track your learning!

So, this Christmas, why don’t you give yourself a present and enroll in DanishClass101? Or give an enrollment as a present to a loved one. It will be a gift with benefits for a whole lifetime, not just over Christmas!